Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko má vo Svetovej génovej banke uložených 630 vzoriek semien našich pôvodných rastlín

Marta Bartošovičová

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná priniesla vzorky semien slovenských pôvodných rastlín do Svarbaldu

Vzorky semien pôvodných slovenských rastlín odovzdala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná do Svetovej génovej banky na Svalbarde za účasti nórskej ministerky pôdohospodárstva Olaug Vervik Bollestadovej. Ide o historický moment pre záchranu genofondu rastlinstva na území Slovenskej republiky. 

Uloženie 630 vzoriek semien pôvodných slovenských rastlín do Svetovej génovej banky na nórskych Špicbergoch je historický moment pre záchranu genofondu slovenskej flóry v celosvetovom meradle. Uložené vzorky budú mať veľký význam aj v prípade katastrof a reintrodukcie pôvodných druhov rastlín.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (vľavo) a ministerka pôdohospodárstva a potravín Nórskeho kráľovstva Olaug Vervik Bollestadová pred Svetovou génovou bankou 22. októbra 2019

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (vľavo) a ministerka pôdohospodárstva a potravín Nórskeho kráľovstva Olaug Vervik Bollestadová pred Svetovou génovou bankou 22. októbra 2019

Ministerka Matečná zdôraznila, že ide o zachovanie nášho národného bohatstva aj vo forme vzácnych vzoriek semien pôvodných slovenských rastlín. Preto sa už po nástupe do funkcie rozhodla pripojiť Slovensko k tomuto unikátnemu projektu na Svalbarde. Uloženie vzoriek do Svetovej génovej banky na Svalbarde financoval agrorezort, a to vrátane prípravy vzoriek, transportu a skladovania.

Špeciálne boxy s uskladnenými vzorkami semien, určené pre Svetovú génovú banku

Špeciálne boxy s uskladnenými vzorkami semien, určené pre Svetovú génovú banku

Génová banka Slovenskej republiky

Génová banka Slovenskej republiky  bola vybudovaná Národnom potravinárskom a poľnohospodárskom centre (NPPC) na uchovanie a udržanie rozmanitosti rastlín. Výskumný ústav rastlinnej výroby NPPC ju prevádzkuje od roku 1996.

Génovú banku SR tvoria laboratóriá a klimatizované boxy s uskladnenými semenami s celkovou kapacitou 50 000 vzoriek semenných druhov obilnín, strukovín, olejnín, krmovín, tráv, zelenín, technických rastlín alebo okrasných kvetín. Uchovávajú sa tu staré odrody pšenice, jačmeňa a strukovín, ktoré boli na Slovensku vyšľachtené v medzivojnovom období. Vzorky sa skladujú pri teplote -17°C na dobu 50 rokov a pri teplote 4°C pre ich ďalšie využívanie.

V decembri 2018 bolo v našej génovej banke uložených 22 900 vzoriek z 332 genetických zdrojov v aktívnej kolekcii, ktorú tvorí 168 druhov zo 107 rodov. V pracovnej kolekcii je 757 genetických zdrojov, a to vrátane duplikátov. Ide hlavne o strukoviny, obilniny, technické plodiny, ovocné druhy, ako aj liečivé rastliny a pseudoobilniny.

Riaditeľ VÚRV NPPC René Hauptvogel so vzorkou semien

Riaditeľ VÚRV NPPC René Hauptvogel so vzorkou semien

Riaditeľ VÚRV NPPC René Hauptvogel vysvetlil: „Semená poľnohospodársky významných druhov rastlín podliehajú v čase a priestore predovšetkým genetickej erózii, čiže strate niektorých alel a zmene frekvencie ich výskytu v populácii. Mnohé tradične pestované odrody boli vytlačené novšími výkonnejšími odrodami momentálne lepšie prispôsobenými na agro-klimatické podmienky určitého územia a preto sme ich stratili „erodovali“ z bežného pestovateľského sortimentu.“

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná dodala: „Naším cieľom je takto zabezpečiť záchranu pôvodných genetických zdrojov rastlín Slovenska v rámci medzinárodnej siete ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. Prispejeme tak k zachovaniu maximálneho množstva genetickej rozmanitosti významného pre ľudstvo pre budúce generácie i vedecký výskum, ale aj pre prípad katastrof. Takýto prípad sa už udial v Afrike, kde práve pôvodné semená zo Svetovej génovej banky využili na reintrodukciu do zničeného prostredia.“

Ministerka Matečná plánuje do budúcna schváliť nový projekt na doplnenie našich vzoriek do Svetovej génovej banky na Svalbarde o ďalšie pôvodné slovenské rastliny.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotozdroj: Aktuality MPRV SR

Ilustračné foto: Facebook MPRV SR

Ďalšie foto: www.pnky.sk/aktuality/vzacne-poklady-z-piestan-su-uz-na-spicbergoch/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky