Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /more/; zdroj: Pixabay.com

Údaje o zložení morskej vody sú nevyhnutné pre pochopenie dlhodobých chemických procesov, ako sú evolúcia života, interakcia oceánov s litosférou, evolúcia chemizmu atmosféry, prispôsobenie ekosystémov na zmeny klímy, ako aj pre geologické procesy, ktoré majú význam v aplikovaných vedách.

Touto problematikou sa zaoberá projekt Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems). BASE-LINE Earth pokrýva 15 doktorandských projektov, ktoré sa zameriavajú na zozbieranie takýchto údajov z geologickej histórie Zeme a na modelovanie procesov ovplyvňujúcich izotopové a prvkové zloženie oceánov.

Ako vysvetlil Mgr. Adam Tomašových, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV, v rámci projektu ide o rekonštrukciu teploty a chemizmu morskej vody (pH) počas neskorého triasu a počas ranej jury, kedy došlo k masovým vymieraniam a kedy sa predpokladá, že prílišné oteplenie alebo acidifikácia prispeli k vymieraniu. „Táto rekonštrukcia sa má urobiť na základe geochemických analýz schránok ramenonožcov, ktoré si tvoria schránku z kalcitu. Chemické a izotopové zloženie kalcitu často zachytáva teplotné a iné podmienky počas života daného organizmu a kalcit je pomerne stabilným minerálom, preto sú organizmy, ktoré si tvoria schránky z kalcitu, ideálne na takéto štúdium.“

Cieľom je analýza izotopov kyslíka, uhlíka a bóru a koncentrácie horčíka v schránkach ramenonožcov pred, počas a po masovom vymieraní počas ranej jury a obzvlášť počas raného toarku.

Dosiaľ sa už podarilo urobiť odber vzoriek v Alpách a v Portugalsku, väčšina analýz bola vykonaná v laboratóriách ústavu v Banskej Bystrici a v Nemecku (GEOMAR Kiel). Momentálne realizátori projektu pracujú na príprave manuskriptov, pričom v tíme je aj niekoľko vedcov z GEOMAR (Kiel v Nemecku).

Hlavným prínosom by mala byť rekonštrukcia časových zmien v pH morskej vody počas ranej jury, podotkol Mgr. Adam Tomašových, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV.

Projekt má realizačné obdobie od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2018.

 

Odborný garant textu: Mgr. Adam Tomašových, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky