Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zima vo Vysokých Tatrách sa skončila predčasne. Aké budú dôsledky na vegetáciu?

VEDA NA DOSAH

Vegetačné obdobie sa vo vysokohorských polohách začne výrazne skôr a pracovníci spustia už teraz fenologický monitoring.

Ilustračné foto s meteoprístrojmi zo Skalnatého plesa.

Ilustračné foto s meteoprístrojmi pri Skalnatom plese. Zdroj: ÚVZ SAV, v. v. i.

Fyzikálne procesy v atmosfére sú súčasťou klimatického systému. Ten sa neustále mení a má svoje prejavy na globálnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Zemská atmosféra, ktorá je zmesou plynov, siaha od povrchu Zeme do výšky niekoľko sto kilometrov.

Základné prejavy počasia sa však dejú v jej najnižšej vrstve – v troposfére. Tá je prepojená s ďalšími zložkami klimatického systému, čo vytvára komplexný systém vzájomne sa ovplyvňujúcich väzieb. Zmeny v atmosférických procesoch vedú mnohokrát ku globálnym zmenám celého klimatického systému, čo následne v mnohých aspektoch ovplyvňuje ľudské aktivity.

Oddelenie fyziky atmosféry geofyzikálneho odboru Ústavu vied o Zemi SAV (ÚVZ SAV), v. v. i., sa snaží prispieť k porozumeniu časti týchto procesov a dať odpovede na ich mechanizmus, formovanie a na zmeny, ktoré vedú k dynamickým premenám životného prostredia.

Výrazný úbytok snehu

Vedeckí a technickí pracovníci oddelenia fyziky atmosféry na detašovanom pracovisku ÚVZ SAV v Starej Lesnej dokumentujú modernými metódami už tretí rok stav snehovej pokrývky na juhovýchodnom svahu Vysokých Tatier v oblasti Skalnatého plesa.

Pohľad z observatória pri Skalnatom Plese.

Pohľad z observatória pri Skalnatom plese. Zdroj: ÚVZ SAV, v. v. i., a Svetlana Varsová, ÚVZ SAV, v. v. i.

Oproti rokom 2022 a 2023 zaznamenali v roku 2024 v dôsledku vyšších teplôt výrazný úbytok snehu po zimnom období, a to aj napriek vyšším zrážkam vo forme snehu. Porovnávacie snímky zo statickej kamery dokumentujú stav snehovej pokrývky k 8. aprílu v každom roku.

Vegetačné obdobie sa vo vysokohorských polohách začne výrazne skôr

S úbytkom snehovej pokrývky a teplotami významne súvisí dĺžka vegetačného obdobia vysokohorskej vegetácie. Porovnanie fotografií na ďalšej sérii snímok ukazuje, že podobný stav snehovej pokrývky ako v roku 2024 bol zaznamenaný v predchádzajúcich rokoch o viac ako mesiac neskôr. Aké to bude mať dôsledky na vegetáciu?

Porovnanie stavu snehovej pokrývky s predchádzajúcimi rokmi.

Obrázok č. 2. Zdroj: ÚVZ SAV, v. v. i., a Svetlana Varsová, ÚVZ SAV, v. v. i.

Prvé fenologické fázy, ako je začiatok pučania, sa obyčajne pozorujú neskôr. Vzhľadom na tohtoročné meteorologické a snehové podmienky sa očakáva, že vegetačné obdobie sa vo vysokohorských polohách začne výrazne skôr.

Fenologické fázy predstavujú biologické hranice, v rámci ktorých sa môžu skúmať požiadavky rastlín na okolité podmienky prostredia. Cenným zdrojom informácií pri monitorovaní a objasňovaní priebehu životných prejavov rastlín a živočíchov v závislosti od vonkajších podmienok prostredia sú fenologické pozorovania. Slúžia na zachytenie časového priebehu fenologických fáz v danej oblasti. Časovým priebehom pravidelne sa opakujúcich životných prejavov (fenologických fáz) rastlín alebo živočíchov v závislosti od komplexu podmienok vonkajšieho prostredia, predovšetkým počasia a podnebia, sa zaoberá fenológia.

„Prvé fenologické fázy, ako je začiatok pučania, obyčajne pozorujeme okolo polovice mája a neskôr. Vzhľadom na tohtoročné meteorologické a snehové podmienky očakávame, že sa vegetačné obdobie vo vysokohorských polohách začne výrazne skôr, preto aj my na oddelení spustíme fenologický monitoring už v polovici apríla,“ dodáva Veronika Lukasová z ÚVZ SAV, v. v. i.

Zdroj: TS ÚVZ SAV, v. v. i., SHMÚ

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky