Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Slovensku máme nový minerál feriandrosit-(Ce)

Andrea Fedorovičová

Objavili ho pri detailnom mineralogickom výskume metamorfovanej mangánovej mineralizácie neďaleko obce Betliar.

Pyroxmangitová žila (v spodnej časti vzorky), v ktorej bol identifikovaný feriandrosit-(Ce). Zdroj: Facebook Preshowminerals

Pyroxmangitová žila (v spodnej časti vzorky), v ktorej bol identifikovaný feriandrosit-(Ce). Zdroj: Facebook Preshowminerals

Feriandrosit-(Ce) je nový minerál, ktorý bol po prvýkrát na svete opísaný práve z územia Slovenskej republiky. Na jeho objave spolupracoval medzinárodný tím mineralógov z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) so sídlami v Bratislave a Banskej Bystrici spolu s vedcami z univerzity v talianskej Pise.

„Feriandrosit-(Ce) je nový člen superskupiny epidotu, konkrétnejšie allanitovej skupiny. Minerály epidotovej superskupiny sú monoklinické silikáty (zlúčeniny kremíka) a pre minerály allanitovej skupiny, kam patrí aj feriandrosit-(Ce), je charakteristická prítomnosť prvkov vzácnych zemín (REE) ako cér, lantán alebo neodým,“ opisuje pre portál VEDA NA DOSAH zloženie minerálu vedúci štúdie Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave. „Konkrétne feriandrosit-(Ce) je komplexný silikát (kremičitan) mangánu, céru, železa a hliníka s chemickým vzorcom MnCeFe3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH),“ pokračuje odborník.

Objavili ho pri Betliari

Skupinka mineralógov ho objavila pri detailnom mineralogickom výskume metamorfovanej mangánovej mineralizácie na lokalite Július pri obci Betliar v Spišsko-gemerskom rudohorí. Jeho výskyt možno podľa Števka predpokladať aj na ďalšej lokalite metamorfovanej mangánovej mineralizácie pri obci Čučma.

„Pre vznik feriandrositu-(Ce) sú nutné špecifické geochemické podmienky, najmä zvýšená aktivita prvkov vzácnych zemín počas metamorfózy hornín s vysokým obsahom mangánu a železa,“ vysvetľuje Števko. „Identifikácia feriandrositu-(Ce) rozširuje doterajšie poznatky o správaní sa prvkov vzácnych zemín v metamorfných systémoch a procesoch, ktoré prebiehajú v špecifických geologických prostrediach bohatých na mangán,“ približuje.

Ferriandrosit-(Ce) v spätne rozptýlených elektrónoch (svetlé zrná sú vrastené v agregáte pyroxmangitu a spessartínu). Červený obdĺžnik ohraničuje miesto, kde mineralógovia z Pisy extrahovali fragment na monokryštálovú difrakčnú analýzu. Foto: Tomáš Mikuš

Feriandrosit-(Ce) v spätne rozptýlených elektrónoch (svetlé zrná sú vrastené v agregáte pyroxmangitu a spessartínu). Červený obdĺžnik ohraničuje miesto, kde mineralógovia z Pisy extrahovali fragment na monokryštálovú difrakčnú analýzu. Foto: Tomáš Mikuš

Spolu s feriandrositom-(Ce) bol na lokalite Betliar-Július zistený aj ďalší vzácny člen epidotovej skupiny vielleaureit-(Ce), ktorý bol po prvý raz opísaný len pred niekoľkými mesiacmi ako nový minerál vo Francúzsku. Betliar je po Francúzsku a Rakúsku jeho treťou lokalitou na svete.

Vo výskume plánujú pokračovať

Vo výskume lokalít metamorfovanej mangánovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí plánuje skupina slovenských a talianskych výskumníkov pokračovať i v rámci dizertačnej práce mineralóga Pavola Myšľana. „Už teraz je jasné, že tento výskum prinesie mnohé veľmi zaujímavé poznatky,“ konštatuje Števko, ktorý na Myšľanovej práci participuje ako zodpovedný riešiteľ.

Počas leta sa s kolegami plánujú intenzívnejšie zaoberať terénnym výskumom na lokalitách. „Zároveň sa venujeme aj problematike sulfosolí a sekundárnych minerálov. V týchto skupinách minerálov očakávame ešte v budúcnosti na území Slovenska ďalšie objavy,“ uzavrel Števko.

Zdroj: Martin Števko (Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky