Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Zaujímavosti o Dunaji I.

Zuzana Šulák Hergovitsová

Ako dobre poznáte rieku Dunaj? Otestujte svoje vedomosti a spoznajte zaujímavosti o tomto európskom veľtoku, počnúc miestom, kde pramení, až po jeho deltu.

Pohľad na deltu Dunaja z výšky. Zdroj: iStockphoto.com

Pohľad na deltu Dunaja z výšky. Zdroj: iStockphoto.com

Pre jeho celoeurópsky význam a potrebu chrániť jeho jedinečný ekosystém bola založená Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR). Pri príležitosti 10. výročia Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja bol 29. jún vyhlásený za Medzinárodný deň Dunaja.

Zdroje:
https://www.shmu.sk/File/…2013_DenDunaja_Melova_kol_Zakladna_charakteristika_povodia_Dunaja.pdf, https://www.sopsr.sk/husk_dunaj/panely/delta.pdf, https://www.lesy.sk/pre-verejnost/kam-do-prirody/naucne-chodniky/naucny-chodnik-dunajskymi-luhmi.html, http://archeol.sav.sk/kelemantia/nahrankel.htm, https://www.idnes.cz/…djerdap-zelezna-vrata-dunaj-nejdelsi-ricni-kanon-evropy-banat.A191104_143221_kolem-sveta_hig, https://www.wwfsk.org/pressReport/dunaj-ma-29-juna-svoj-medzinarodny-den, https://www.aktuality.sk/clanok/339887/preziju-dunajske-dinosaury-vzacnym-rybam-hrozi-zanik/, https://beliana.sav.sk/heslo/aquincum, https://www.donauauen.at/sk/wissen/geschichte/kurzfassung

Dunaj je európsky veľtok a v poradí…

V ktorej krajine pramení rieka Dunaj?

Cez koľko európskych krajín preteká Dunaj?

Aký dlhý je tok Dunaja?

Na Slovensku je Dunaj dlhý…

Cez koľko európskych hlavných miest preteká Dunaj?

Ktorá rieka je najväčším a najdlhším prítokom Dunaja?

Kde vstupuje Dunaj na Slovensko?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky