Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jaskyňa Dúpnica patrí k významným speleologickým lokalitám v Západných Tatrách

VEDA NA DOSAH

Za ostatných 60 rokov ju odborníci skúmali niekoľkokrát. Výsledky zooarcheologického výskumu z roku 2017 sumarizuje krátke video.

Jaskyňa Dúpnica. Zdroj: Wikimedia Commons

Jaskyňa Dúpnica. Zdroj: Wikimedia Commons

Jaskyňa Dúpnica patrí medzi najzaujímavejšie speleoarcheologické lokality na Slovensku.

Nachádza sa v južnej časti Západných Tatier, konkrétne v masíve Sivého vrchu, v takzvanej Suchej doline. Je to najnižšie položená jaskyňa celých Tatier.

Poznajú ju od nepamäti, a tak neunikla ani pozornosti odborníkov. Za posledných 60 rokov ju skúmali dokonca niekoľkokrát.

Veľkú časť nálezov z jaskyne tvorili zvieracie kosti, ktorým sa však v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť.

Fragmenty keramiky, zvieracie kosti a uhlíky

V roku 2017 realizovali zamestnanci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline v jaskyni zooarcheologický výskum, zameraný na získanie nového osteologického materiálu, ktorý by bolo možné na základe sprievodných archeologických nálezov vekovo korelovať s osídlením jaskyne.

Získali fragmenty keramiky, zvieracie kosti a ojedinelé uhlíky a spolu s materiálom zo starších výskumov zanalyzovali 869 kostí rôznych druhov zvierat.

Výskum preukázal väčšinové druhové zastúpenia domácich zvierat, ako aj stopy ľudskej aktivity na viacerých kostiach.

Podrobnejšie zhrnutie práce jaskyniarov a ďalšie informácie o Dúpnici prináša krátky videodokument.

Zdroje: Newsletter SMOPAJ, Geocaching

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky