Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ chce znížiť prítomnosť akrylamidu v potravinách

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok cereálií

Akrylamid je chemikália, ktorá sa ukázala byť prítomná v potravinách v dôsledku postupov varenia, z ktorých niektoré sa používajú už mnoho rokov, dokonca aj stáročia. Akrylamid je karcinogénna látka, ktorá vzniká z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek asparagínu (aminokyselina) a sacharidov pri  spracovaní potravín pri vysokej teplote, hlavne pri vyprážaní, pražení a pečení, predovšetkým vo výrobkoch zo zemiakov, cereáliách, káve a kávovinových náhradkách. Jeho prítomnosť rozpoznáme napríklad podľa tmavšej farby opečených potravín.

Prítomnosť akrylamidu v potravinách bola prvýkrát zistená v roku 2002 a odvtedy prebieha výskum s cieľom identifikovať opatrenia na zníženie jeho prítomnosti v potravinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2015 potvrdil, že akrylamid je karcinogénnou látkou a že súčasná miera vystavenia akrylamidu z potravy poukazuje na riziko v súvislosti s jeho karcinogénnymi účinkami. Úrad EFSA takisto uviedol, že hladiny akrylamidu sa v posledných rokoch priebežne neznižovali. Okrem toho sa v rámci vyšetrovaní, ktoré vykonali členské štáty na základe odporúčania Európskej komisie, preukázalo, že existujú veľké rozdiely v tom, ako prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú dobrovoľné zmierňujúce opatrenia zacielené na znižovanie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

Zástupcovia členských štátov EÚ odhlasovali v posledných dňoch návrh Európskej komisie na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách. Je to dôležitý krok EK v oblasti ochrany zdravia občanov. V novom nariadení  sú aj informácie, ktoré pomôžu občanom ako sa vyhnúť vystaveniu tejto látke a nariadenie prispeje k obmedzeniu tejto látky, ktorá patrí medzi karcinogény.

Po začatí vykonávania tohto nového nariadenia sa bude od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vyžadovať, aby uplatňovali povinné opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu v závislosti od veľkosti a povahy ich prevádzok.

Komisia tiež plánuje začať rokovania s členskými krajinami o dodatočných opatreniach, ako je napríklad stanovenie maximálnych hladín akrylamidu v niektorých potravinách, bezodkladne po prijatí tohto nariadenia. Nadobudnutie účinnosti by mohlo byť  na jar 2018.

Návrh smernice nájdete tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky