Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Brnianski vedci budú skúmať rolu žien vo vidieckom živote

VEDA NA DOSAH

Do výskumu financovaného Európskou komisiou sa aktívne zapoja farmárky aj podnikateľky z vidieka.

Žena v záhrade pripravuje sadenice. Zdroj: iStockphoto.com

Tradične boli pracovné príležitosti vidieckych žien a ich prínos v inováciách zatienené a potlačené patriarchálnym étosom. Zdroj: iStockphoto.com

Mendelova univerzita v Brne sa stala súčasťou európskeho projektu, ktorý sa v desiatich krajinách zameria na posilnenie úlohy žien v poľnohospodárstve a vo vidieckom živote. Trojročný projekt Horizont, financovaný Európskou komisiou, bude kombinovať rôzne metódy výskumu, pričom doň aktívne zapojí farmárky aj podnikateľky z vidieka. Zámerom je identifikovať vízie udržateľnej budúcnosti a inovácie potrebné na ich realizáciu nielen v rámci fariem, ale aj celého vidieka.

Na čele celého projektu stojí Univerzita v írskom Galway. Okrem tej na ňom participujú aj ďalšie univerzity, malé i stredné podniky a ďalší odborníci z desiatich krajín Európskej únie.

Projekt FLIARA (Female Led Innovation in Agriculture and Rural Areas) pomôže zvýšiť povedomie o role žien v udržateľnejšej budúcnosti vidieka. Napomôže tiež rozvoju účinnejších politických a správnych rámcov, vďaka ktorým môžu ženy žijúce a pracujúce vo vidieckych oblastiach aktívne prispievať k udržateľnejšej budúcnosti.

„Rešpektujeme a oceňujeme generáciu predchodkýň, ktoré hrali kľúčovú úlohu v udržiavaní vidieckeho života. Vieme, že úloha žien je pre prítomnosť i budúcnosť vidieka kľúčová,“ uviedol rektor Univerzity v Galway, profesor Ciarán Ó hÓgartaigh.

Chceli by využiť plný potenciál vidieka

Mendelova univerzita (MU) v Brne je jednou z partnerských inštitúcií, ktoré sa podieľajú na celkovom riešení projektu. Prioritne bude do riešenia problematiky úlohy žien v inováciách potrebných pre udržateľné poľnohospodárstvo a vidiek zapojený tím Milady Šťastnej z Ústavu aplikovanej a krajinnej ekológie Agronomickej fakulty MU v Brne. „Sme jediným reprezentantom krajín, kde v minulosti prebehla takmer úplná kolektivizácia a nacionalizácia poľnohospodárstva vrátane postavenia žien. Našou zvláštnosťou je významný podiel veľkých firiem, zatiaľ čo v ostatných partnerských krajinách sa kladie dôraz skôr na rodinné hospodárstva,“ priblížila Šťastná.

Cieľom vedeckého tímu je získané skúsenosti využiť na rozvoj miestnej agrikultúry. „Na prekonanie výziev európskeho vidieka a využitie jeho plného potenciálu treba, aby sa na inováciách vidieka zúčastňovali všetci jednotlivci a všetky komunity. Tradične boli totiž pracovné príležitosti vidieckych žien a ich prínos v inováciách zatienené a potlačené patriarchálnym étosom,“ zhodnotila postavenie žien Laura Farrellová z Univerzity v Galway, ktorá projekt vedie.

Ženy v Česku majú nižšie príjmy ako muži a zastávajú menej pozícií vo vrcholovom vedení firiem. „Otázkou však je, čím je to spôsobené – nakoľko ide o pretrvávanie patriarchálneho modelu v konzervatívnejšom vidieckom prostredí, nakoľko o nižší podiel kariérne zameraných žien a nakoľko takéto rozhodnutia ovplyvňujú problémy spojené s materstvom, rozpadajúce sa rodiny a komplikácie týkajúce sa úlohy samoživiteľky. Na druhej strane sa personalisti začínajú zhodovať v tom, že optimálne sú zmiešané pracovné kolektívy, zahŕňajúce mladých ľudí aj seniorov, mužov i ženy,“ približuje Šťastná.

Prínos žien je podľa odborníčky špecifický práve vďaka kombinácii sociálnych a ekonomických potrieb žien, ktoré môžu byť v tomto prostredí realizované cez podporu ich potenciálu a inovácií.

Zdroj: TS Mendelova univerzita v Brne

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky