Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zaujímavosti z prírody alebo Vedecký jarmok 2018

VEDA NA DOSAH

Vedecký jarmok 2018

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galériou MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied. Osem katedier a dva ústavy Fakulty prírodných vied predstavili rôzne zaujímavosti z matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie, gemológie, ekológie, environmentalistiky a ďalších vedných odborov.

Cieľom programu bolo prostredníctvom pútavých a zaujímavých tém presvedčiť mladých bádateľov, že štúdium prírodných vied je zaujímavé a široké – pomáha im cibriť mozog, chápať súvislosti a vytvárať nový modernejší a lepší svet.

Vedecký jarmok 2018

Vedecký jarmok predstavil zaujímavé fyzikálne experimenty s tekutým dusíkom, prebiehajúce pri veľmi nízkych teplotách, magnetické delo, dusíkovú bombu i Leidenfrost efekt. Vedeckí pracovníci predviedli niekoľko zaujímavých experimentov, kde hlavnú úlohu hrá svetlo. Čarodejnice Zet a Jane si pripravili ukážku prekvapujúcich farebných zvratov, spojených s chameleónom.

Vedecký jarmok 2018

Podujatie sa konalo 13. marca 2018 pod záštitou projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie v rámci cyklu Veda v meste, kde žiaci prišli vedu vidieť, počuť a zažiť!

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Eva Kalužáková, manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie

Redigovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky