Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Život vedca krajší od vysnívaného… s prírodou na hladine α

VEDA NA DOSAH

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. študoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Po štúdiách pracoval v Národnom parku Malá Fatra. V roku 1993 prechádza pracovať na Výskumnú stanicu Ústavu ekológie lesa SAV na Starých Horách, kde pracuje ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Srdcovou záležitosťou Miroslava Sanigu sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Na poli vedeckom autor publikoval 82 pôvodných vedeckých príspevkov. O živote murárika červenokrídleho napísal samostatnú vedeckú monografiu. Miroslav Saniga je tiež zanieteným popularizátorom prírodovedy – doteraz vydal 48 populárno-vedeckých knižných titulov o prírode. V rozhlase odznelo vyše 3 000 jeho popularizačných relácií a v tlačených médiách publikoval vyše 2 000 príspevkov. Za výsledky najmä v populárno-vedeckej oblasti boli M. Sanigovi udelené viaceré ocenenia – Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1998, 2010 a 2012), Cena BAYER - HLAVNÁ CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ― NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt „ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA“ (2011), Cena ANDREJA RADLINSKÉHO za prínos v mediálnej oblasti (2013).

Popularizácia prírodovedy ma chytila docenta Sanigu za srdce už v ranom detstve. Spôsobilo to jeho „urieknutie“ murárikom červenokrídlym vo veku sedem rokov. V tom čase (r. 1971) nebol tento vtáčik vyobrazený v nijakých knižkách a docent nevedel, do akého operenca sa to vlastne zamiloval. Každému rozprával o jeho „urieknutí“ prečudesným vtáčikom. Vo svojom okolí nenašiel nikoho, kto by ho bol vzal do zátiší prírody a ukázal mu medvedí brloh, hniezdo orla skalného alebo by ho bol zaviedol na lokalitu murárika červenokrídleho. Už v detstve preto začal snívať o tom, že keď bude „veľký“, bude písať pre deti a mládež knihy, po akých túžil ako malý prírodovedec. V hlave sa mu rodili postupne najskôr rozprávky o jeho milovaných murárikoch červenokrídlych a hlucháňoch hôrnych. Neskôr sa mu v šuplíku hromadili poviedky z príbehov, ktoré zažil počas nespočetných vychádzok do zátiší prírody predovšetkým v chotári rodnej dedinky Liptovské Revúce.
V prednáške priblížil výsledky svojej vedeckej a popularizačnej práce na príklade modelových druhov vtákov murárika červenokrídleho a hlucháňa hôrneho. Účastníci sa zoznámili nielen so zaujímavosťami zo života týchto dvoch pozoruhodných zástupcov stredoeurópskej vtáčej ríše, ale mohli sa dozvedieť čo-to aj zo zákulisia mimoriadne dobrodružného, avšak zároveň aj ťažkého vedeckého života terénneho výskumníka. Docent prednášku spestril okrem iného aj imitáciou vtáčích hlasov a spevov…

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky