Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: O prírode vážne aj veselo

VEDA NA DOSAH

Človek ako jeden z mnohotisícového počtu živočíšnych druhov na Zemi je vlastným „dieťaťom“ pramatky prírody. Je na každom z nás, aby sme sa k prírode správali citlivo a vzali si z nej zakaždým len toľko, koľko nevyhnutne potrebujeme, nech v jej zátišiach zostane vždy dostatok. Našou povinnosťou je zachovať prírodné bohatstvo v jeho rozmanitosti pre budúce generácie.

V prednáške sme sa snažili objasniť „osudy“ niektorých druhov živočíchov, ktorých mená sú už zapísané v červených zoznamoch ohrozených druhov a v blízkej budúcnosti sa môžu ľahko ocitnúť v „čiernej kronike mŕtvych duší Zeme“. Súčasťou prednášky boli aj veselé príhody či humorné situácie z popularizačného zápisníka docenta Sanigu. Aktérmi boli zvierací obyvatelia našich lúk, lesov, obydlí či skál. Na záver prednášky spríjemnil náš hosť podvečernú atmosféru vernou imitáciou hlasov niektorých živočíchov, s ktorými obľubuje konverzáciu najmä priamo „na pľaci“ v blízkych i odľahlých zákutiach našej slovenskej prírody.

Kto je Miroslav Saniga

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. je prírodovedec a jeden z najznámejších popularizátorov prírody a vedy i vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Vo svojom výskume sa zameriava na živočíšstvo, a to najmä na vtáky. Slovensko je podľa neho jednou čarokrásnou záhradou Eden, ktorá predstavuje unikátne prírodovedné laboratórium.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky