Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vláda schválila pridružené členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre

VEDA NA DOSAH

Slovensko sa bude môcť intenzívnejšie podieľať na európskych vesmírnych projektoch a výskume.

Vesmírna loď. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a ESA. Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor. Slovensko sa tak bude môcť podieľať na významných európskych projektoch a budovaní nových satelitov či participovať na výskumných misiách.

Poslanci následne predložia Národnej rade SR podpísanú Zmluvu o pridružení na vyslovenie súhlasu a do platnosti vstúpi po ratifikácii prezidentkou SR.

„Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu, aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautiky. Status pridruženého členstva v ESA predstavuje veľký míľnik, a to najmä vzhľadom na nové možnosti pre našu krajinu. Slováci budú môcť pracovať priamo v ESA a slovenské firmy získajú možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA. Je to príležitosť pre softvérové firmy, startupy, ale aj firmy z oblasti automobilového či leteckého priemyslu, ktoré sa už nebudú musieť presídľovať mimo Slovenska,“ hovorí štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo na MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

Vďaka pridruženému členstvu v ESA sa posilnia kompetencie a výskumný potenciál Slovenska. Naša krajina bude môcť intenzívnejšie participovať na programoch ESA a zapojiť sa do väčšieho objemu projektov. Slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu získajú nové kontrakty a odborníkom sa otvoria nové pracovné príležitosti – zvýši sa aj ich možnosť pracovať priamo vo vesmírnej agentúre. Popritom členstvo v ESA sľubuje aj podporu slovenským startupom a malým i stredným podnikom.

Observatórium na Lomnickom štíte plní významnú úlohu

Astronómovia zo SAV sú aktuálne kľúčovými partnermi projektu európskeho slnečného ďalekohľadu (European Solar Telescope – EST). Koronárna stanica na Lomnickom štíte zohráva v systéme európskych slnečných observatórií dôležitú rolu, keďže je jedným z kľúčových zariadení výskumnej infraštruktúry.

Slovensko je v projekte zastúpené Astronomickým ústavom SAV od jeho začiatku v roku 2008. Výstavba prelomového ďalekohľadu optimalizovaného na výskum Slnka s priemerom primárneho zrkadla až 4 metre je iniciatívou celej európskej komunity slnečných fyzikov. Projekt EST bol v roku 2016 zaradený do ESFRI a v súčasnosti je začlenený aj do Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr – SK VI Roadmap 2020 – 2030. Aktuálne na ňom participuje 26 vedeckých inštitúcií z 18 európskych krajín.

„Som rád, že práve astronómovia zo SAV sú kľúčovými partnermi projektu EST. Európsky slnečný ďalekohľad je plánovaný revolučný prístroj, zameraný na štúdium základných procesov na Slnku, a bude to najväčší slnečný ďalekohľad v Európe,“ približuje riaditeľ Astronomického ústavu SAV Peter Gömöry.

ESA v súčasnosti prevádzkuje viacero unikátnych prístrojov za účelom pozorovaní vesmírnych objektov. V oblasti výskumu Slnka je to napríklad satelit Solar Orbiter (SoLO), na ktorého palube sa nachádza 10 vedeckých prístrojov. Jedným z nich je aj koronograf Metis.

Pozorovania slnečnej koróny vo viditeľnej časti spektra sú zároveň úlohou observatória na Lomnickom štíte. Kombináciou meraní získaných prístrojom Metis/SoLO a dát pozorovaných na observatóriu Astronomického ústavu na Lomnickom štíte možno získať komplexnejší pozorovací materiál potrebný na výskum fyzikálnych procesov v slnečnej atmosfére.

„Naše pozorovania umožnia vidieť aj nižšie vrstvy koróny, ktoré sú pre Metis skryté. Pozorovania z Lomnického štítu môžu zároveň poslúžiť i na kroskalibráciu vesmírnych a pozemských pozorovaní,“ hovorí Gömöry.

Astronomické observatórium na Lomnickom štíte patrí medzi 4 špecializované pracoviská na svete a je jedno z najvyššie položených pracovísk na Slovensku, nachádza sa vo výške 2 633 metrov. Tamojší koronograf by podľa Gömöryho bolo možné využiť ako testovaciu platformu pre budúce prístroje ESA zamerané na výskum slnečnej koróny.

Európska vesmírna agentúra (ESA) vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky