Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: K počiatkom vesmíru – cesta tam a späť

VEDA NA DOSAH

Kvarkovo-gluónová plazma je stav hmoty, ktorý existuje pri extrémne vysokých teplotách a/alebo tlakoch. Pozostáva z voľných kvarkov a gluónov. Podľa súčasných znalostí histórie vesmíru sa vesmír nachádzal v stave kvarkovo-gluónovej plazmy niekoľko mikrosekúnd po veľkom tresku.

Cieľom prednášky bolo širokej verejnosti priblížiť vlastnosti kvarkovo-gluónovej plazmy a možnosti jej štúdia v laboratórnych podmienkach.

Kto je Ivan Králik

RNDr. Ivan Králik, CSc. pracuje v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Od roku 1991 participoval na viacerých experimentoch v CERN-e v Ženeve. Tie boli zamerané na štúdium zrážok ťažkých iónov pri vysokých energiách. V súčasnosti pracuje na experimente ALICE, na urýchľovači LHC v CERN-e. Zastáva funkciu vedúceho oddelenia subjadrovej fyziky ÚEF SAV.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky