Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stredoškoláci sa oboznámili s tajomstvami vesmíru a nezabudlo sa ani na užitočné pomôcky biofyziky

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /vesmír/; zdroj: Pixabay.com

Nobelova cena za fyziku bola v roku 2017 udelená za jeden z najvýznamnejších úspechov modernej fyziky. Pomocou laserových interferometrov LIGO boli po prvýkrát priamo detegované gravitačné vlny, ktorých existenciu pred viac ako 100 rokmi predpovedal Albert Einstein. Priama detekcia gravitačných vĺn tak otvorila úplne nové „okno do vesmíru“, čo môže mať zásadný dopad na výskum evolúcie hviezd a hviezdnych sústav, ako aj celého vesmíru.

Takouto naozaj zaujímavou a aktuálnou tematikou sa zaoberali stredoškoláci v rámci podujatia Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, organizovaného na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Išlo o študijný program Astronómia a astrofyzika a ukážku z predmetu Základy astrofyziky. Koncom mája 2018 zažili záujemcovia zaujímavé prednášky, cvičenia či laboratórne merania a mohli sa tak oboznámiť s vysokoškolským prostredím a štúdiom.

V rámci študijného programu Astronómia a astrofyzika mali k dispozícii aj ukážku z predmetu: Štruktúra a evolúcia vesmíru. Prostredníctvom nej sa dozvedeli, že vesmír, teda všetko, čo nás obklopuje a čoho sme súčasťou, sa dá skúmať ako jeden fyzikálny objekt. Týmto výskumom sa zaoberá kozmológia, ktorá nám za posledné desaťročia priniesla ohromné množstvo poznatkov o vesmíre. V prednáške sa diváci oboznámili s tým, či má vesmír stred a či je konečný alebo nekonečný. Tiež sa dozvedeli, ako prebieha rozpínanie vesmíru, čo je to reliktové žiarenie, koľko má vesmír rokov a ako začal a tiež ako bude pokračovať jeho evolúcia. Tieto informácie boli v prednáške zhrnuté do desiatich faktov, ktoré by mal o vesmíre každý vedieť.

Užitočné pomôcky biofyziky

Využitie mikroskopu či princípy fungovania lasera. Aj to boli témy, s ktorými sa oboznámili študenti stredných škôl počas podujatia Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

V rámci študijného programu Biofyzika odznela prednáška Laser – náš každodenný spoločník. „Lasery sa počas pod mikroskopomposledných desaťročí stali našim každodenným spoločníkom, aj keď nie vždy si to uvedomujeme. Používame ich na prenos informácií cez internet, pri počúvaní hudby alebo počas nakupovania v obchode,“ dozvedeli sa študenti. V prednáške im boli predstavené základné princípy fungovania a konštrukcie laserov, získali tiež prehľad najrôznejších aplikácií laserov v medicíne, pri obrábaní materiálov, v energetike a pod. Prednášajúci sa nakoniec zaoberal vybranými vedeckými využitiami laserov v oblasti biofyziky (napr. optickou pinzetou).

Prednáška Fluorescenčný mikroskop bola venovaná základným princípom fluorescenčnej mikroskopie, rozdielom medzi konvenčnou a konfokálnou mikroskopiou. Ďalej sa študenti zaoberali uplatnením týchto metód vo výskume živých buniek a ich štruktúr. Išlo o ukážku z predmetu: Experimentálne metódy biofyziky – Fluorescenčná konfokálna mikroskopia a FRET.

*********************************************

Podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka sa konalo v čase maturitných skúšok. Študenti nematuritných ročníkov stredných škôl si tak mohli individuálne zapísať z ponuky predmetov tie, ktoré ich najviac zaujímali. Zostavili si individuálny študijný program a na celý deň, resp. aj na dva sa stali vysokoškolákmi.

Celkovo bolo pre študentov stredných škôl pripravených 45 prednášok, cvičení a seminárov v 66 časových termínoch, a to z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Išlo o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú prednášatelia mierne upravili. Študenti svoje prihlasovanie zabezpečili elektronicky prostredníctvom internetového portálu

„Iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií, ale aj vyššiu náročnosť,“ prihovárali sa organizátori stredoškolákom s cieľom vzbudiť ich záujem o účasť na podujatí Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, pričom sa konal už tretí ročník.

„Našou snahou je predstaviť zaujímavé témy z oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky, prezentovať kvalitné vysokoškolské prostredie pre štúdium v blízkosti domova a usmerniť žiakov pre výber voliteľných hodín na strednej škole práve s orientáciou na prírodné vedy, matematiku a informatiku,“ uviedol dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Na tohoročné podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka sa prihlásilo 364 žiakov z 32 stredných škôl.

 

Informácie poskytol: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky