Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prečo astronómovia skúmajú kométy

VEDA NA DOSAH

Halleyova kométa

Tému – Kométy vo svetle najnovších objavov – priblížil vo svojej prednáške v Bratislavskej vedeckej cukrárni ten najpovolanejší – hosť z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Podujatie sa uskutočnilo dňa 22. 9. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Viete prečo astronómovia skúmajú kométy? doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.Prečo sa ich ľudia v minulosti báli a čo o nich vieme dnes? A ako spresnila naše poznatky vesmírna sonda Rosetta, ktorá putuje Slnečnou sústavou s kométou Čurjumov-Gerasimenko? Stručne sa oboznámite s históriou výskumu komét. Predstavíme si najkrajšie kométy 20. a 21. storočia a povieme si, ako ich výskum prispel k našim vedomostiam. Prediskutujeme aj výskum komét na Slovensku. To všetko pripravil pre študentov stredných škôl doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Vyštudoval astronómiu a geofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Od ukončenia štúdia pracuje na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici, kde sa venuje výskumu medziplanetárnej hmoty. V rokoch 2001 − 2009 bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV. V roku 2001 pomenovala Medzinárodná astronomická únia Asteroid 1999 TE6 menom Svoreň.

Viac informácii sa dozviete z článku v e-novinách Vedecký kaleidoskop, kde nájdete rozhovor aj fotogalériu k podujatiu.

Spracovala: Mária Izakovičová

Fotozdroj: prezentácia doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky