Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Meteorický roj Leonidy uvidíme od 15. do 20. novembra 2019

Ján Svoreň

Meteorický roj Leonidy zaznamenaný v Modre v roku 1998

Počas najbližších dní budeme mať opäť možnosť vidieť zaujímavý astronomický úkaz. V dňoch od 15. do 20. novembra 2019 bude činný meteorický roj Leonidy, ktorý dosiahne maximum svojej aktivity v pondelok 18. novembra.

„Šírka prúdu kolmo na smer pohybu meteorov je asi 4 milióny km. Roj má husté stredné vlákno – 50 percent meteorov roja sa objaví v priebehu 24 hodín okolo maxima. Každých 33 – 34 rokov sa vyskytujú zvýšené frekvencie. Pri veľkom daždi 12. a 13. 11. 1833 vznikla meteorická astronómia (pri frekvencii 35 000 meteorov za hodinu). Obrovské dažde boli pozorované aj v rokoch 1965 a 1997. Zvýšené frekvencie sú pozorované aj dva roky pred a dva roky po dažďoch“, povedal astronóm doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici.

Materskou kométou Leoníd je periodická kométa 55P/Tempel-Tuttle. V maxime vidno okolo 15 meteorov za hodinu. Radiant leží v súhvezdí Leva. Podmienky na pozorovanie sú priemerné – Mesiac je deň po maxime v poslednej štvrti. Leonidy bude možné pozorovať do 20. novembra 2019.

Historická kresba prvého dažďa Leoníd z roku 1833

Historická kresba prvého dažďa Leoníd z roku 1833

Informáciu a kresbu poskytol: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici

Ilustračné foto: Najznámejšia snímka z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra – Piesok: Dážď jasných meteorov roja Leonidy počas noci 16./17. novembra 1998

Uverejnila: MB

O autorovi

Ján Svoreň

Ján Svoreň | externý autor

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

  • V rokoch 1967 až 1972 vyštudoval astronómiu a geofyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Od roku 1981 je vedeckým pracovníkom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Venuje sa výskumu medziplanetárnej hmoty, predovšetkým komét a meteorov.
  • V roku 2016 získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy.
  • V roku 2002 pomenovala Medzinárodná astronomická únia asteroid 1999 TE6 jeho menom – Svoreň.
  • Doposiaľ publikoval vyše 280 vedeckých a odborných publikácií.
  • Od roku 2002 je predsedom Vedeckého kolégia Slovenskej akadémie vied pre vedy o Zemi a vesmíre.
  • Je členom Medzinárodnej astronomickej únie aj Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky