Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Astronómovia zaznamenali najvzdialenejšiu galaxiu s magnetickým poľom

VEDA NA DOSAH

Vedci dúfajú, že im pozorovania magnetických polí vo vzdialených galaxiách pomôžu odhaliť tajomstvo ich vzniku.

Obrázok ukazuje orientáciu magnetického poľa vo vzdialenej galaxii 9io9, ktorá je tu viditeľná v čase, keď vesmír mal len 20 % svojho súčasného veku. Ide o doteraz najvzdialenejšiu detekciu magnetického poľa galaxie.

Obrázok ukazuje orientáciu magnetického poľa vo vzdialenej galaxii 9io9, ktorá je tu viditeľná v čase, keď vesmír mal len 20 percent svojho súčasného veku. Ide o doteraz najvzdialenejšiu detekciu magnetického poľa galaxie. Zdroj: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/J. Geach et al.

Pomocou rádioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) astronómovia Európskeho južného observatória (European Southern Observatory, ESO) zaznamenali magnetické pole takej vzdialenej galaxie, že jej svetlu trvalo viac ako 11 miliárd rokov, kým dorazilo až k nám. Ako sa píše v aktuálnej správe observatória ESO, umožňuje nám to pozorovať objekt tak, ako vyzeral, keď mal vesmír len 2,5 miliardy rokov. Výsledok astronómom prináša zásadné informácie o tom, ako sa utvárali magnetické polia galaxií podobných tej našej.

Celá galaxia je pretkaná magnetickými poľami

Mnoho kozmických objektov má magnetické polia, či už ide o planéty, hviezdy, alebo galaxie. Podľa hlavného autora štúdie, uverejnenej v časopise Nature, astrofyzika Jamesa Geacha z Univerzity v Hertfordshire v Spojenom kráľovstve nejde o nič nezvyčajné.

„Ľudia si možno neuvedomujú, že celá naša Galaxia aj tie ďalšie sú pretkané magnetickými poľami, tiahnucimi sa do vzdialenosti desiatok tisíc svetelných rokov.“
Astrofyzik James Geach

Záhada vzniku magnetických polí

„Napriek tomu, že magnetické polia sú celkom zásadné pre vývoj galaxií, o tom, ako vznikajú, toho v súčasnosti vieme stále len veľmi málo,“ upozornil vedecký pracovník Enrique Lopez Rodriguez zo Stanfordovej univerzity v USA, ktorý sa podieľal na výskume. Nie je jasné, ako skoro v ranom vývoji vesmíru a ako rýchlo sa magnetické polia v galaxiách utvárali, pretože dosiaľ astronómovia mapovali magnetické polia len v galaxiách ležiacich blízko nás.

Magnetické pole veľmi vzdialenej galaxie

Teraz však James Geach a jeho vedecký tím pomocou rádioteleskopu ALMA, ktorého európskym partnerom je ESO, objavili pri veľmi vzdialenej galaxii plne vyvinuté magnetické pole. Svojou štruktúrou sa podobá tým, ktoré poznáme z blízkych galaxií. Je asi tisíckrát slabšie ako magnetické pole Zeme, ale je detegovateľné do vzdialenosti viac ako 16 000 svetelných rokov.

„Tento objav prináša celkom nové informácie o tom, ako sa formujú magnetické polia v galaktickom meradle.“
Astrofyzik James Geach

Pozorovanie plne vyvinutého magnetického poľa tak dávno v minulosti vesmíru naznačuje, že globálne magnetické polia galaxií sa môžu tvoriť rýchlo, ešte v čase, keď mladé galaxie stále rastú.

Vplyv na vznik hviezd

Členovia tímu sa domnievajú, že intenzívna tvorba hviezd v ranom vesmíre mohla zohrávať úlohu pri urýchlení vývoja magnetických polí. A, naopak, tieto polia môžu následne ovplyvniť, ako budú vznikať ďalšie generácie hviezd. Spoluautor práce a astronóm v observatóriu ESO Rob Ivison povedal: „Objav prináša nový pohľad na vnútorné procesy v galaxiách, lebo magnetické polia sú spojené s hmotou, z ktorej sa hviezdy tvoria.“

Galaxia 9io9

Pri tomto pozorovaní tím pátral po vyžarovaní prachových zŕn vo vzdialenej galaxii s označením 9io9. Galaxie sú plné prachu a prachové zrnká majú tendenciu orientovať svoju polohu podľa lokálnych parametrov magnetického poľa. Žiarenie, ktoré potom emitujú, je preto polarizované. To znamená, že elektromagnetické svetelné vlny oscilujú v jednom preferovanom smere skôr než náhodne. ALMA detegovala a zmapovala polarizáciu signálu prichádzajúceho z galaxie 9io9. Po prvý raz tak bolo možné potvrdiť prítomnosť magnetického poľa vo veľmi vzdialenej galaxii.

„Žiadny iný ďalekohľad by to nedokázal,“ dodal James Geach. Vedci dúfajú, že na základe tohto objavu a ďalších budúcich pozorovaní magnetických polí vo vzdialených galaxiách začneme pomaly odhaľovať tajomstvo vzniku tejto základnej ingrediencie každej galaxie.

Zdroj: TS ESO

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky