Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa uskutočnilo prvé regionálne kolo Botanikiády

VEDA NA DOSAH

Žiaci si overili teoretické vedomosti a riešili problémové úlohy v praxi na šiestich stanovištiach.

Žiaci na prvom regionálnom kole tohtoročnej Botanikády. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Žiaci na prvom regionálnom kole tohtoročnej Botanikády. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa v stredu uskutočnilo prvé z troch regionálnych kôl Botanikiády. Absolvovalo ho 64 žiakov a 32 učiteľov piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Žiaci ukázali nielen svoje teoretické vedomosti, ale riešili aj problémové úlohy v praxi na šiestich stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady: aj v expozičnom skleníku, v okolí bazénov či parenísk.

Voda, základ života

Aktuálny ročník Botanikiády dostal podtitul Voda, základ života. „Voda je nevyhnutnou súčasťou našich životov. O jej dôležitosti a nenahraditeľnosti potrebujeme rozprávať o to viac v súčasnosti, keď pociťujeme, najmä v letných mesiacoch, jej nedostatok. Preto sa aj my v botanickej záhrade aktuálne zameriavame na prípravu riešenia projektu zadržiavania vody v krajine a nenásilným a primeraným spôsobom chceme o danej problematike informovať aj žiakov, účastníkov projektu Botanikiáda,“ vysvetlil dôvody výberu témy riaditeľ BZ UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

Projekt tento rok opäť prebieha v dvoch kolách. Školské kolo sa na všetkých zaregistrovaných školách uskutočnilo ešte v apríli. Po jeho vyhodnotení naň v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach teraz nadväzujú regionálnym kolom. To je z kapacitných dôvodov rozdelené na tri turnusy.

Ďalšie dva turnusy sa konajú 17. a 24. mája 2023. Postupne sa na regionálnom kole v botanickej záhrade vystrieda 204 žiakov a 102 učiteľov, ktorých čaká osobitný program.

Zdroj: TS UPJŠ v Košiciach

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky