Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská vedkyňa Zuzana Kečkéšová získala podporu na výskum rakoviny

Marta Bartošovičová

Zľava: J. Zahrádka, riaditeľ i&i Prague, M. Tvrzník, zástupca BTCZ Ventures, Z. Kečkéšová, vedúca skupiny na ÚOCHB, Z. Hostomský, riaditeľ ÚOCHB

Ústav organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky podpísal so spoločnosťou BTCZ Ventures zo skupiny bpd partners výnimočnú dohodu o finančnej podpore základného výskumu skupiny Dr. Zuzany Kečkéšovej, ktorý je zameraný na nové liečivá proti rakovine.

Doktorka Zuzana Kečkéšová do minulého roka (2017) pôsobila na Masachusettskom technologickom inštitúte (MIT) v Spojených štátoch. Venovala sa tam výskumu rakoviny, následne najmä pochopeniu mechanizmov, vďaka ktorým niektoré tkanivá ľudského tela rakovinou takmer vôbec alebo nikdy netrpia. Podarilo sa jej tak objaviť bielkovinu, ktorá práve tieto orgány dokáže pred rakovinou účinne chrániť.

Na jeseň roku 2017 založila novú výskumnú skupinu v rámci Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied ČR (ÚOCHB), kde vo svojom doterajšom výskume pokračuje. Onedlho po založení skupiny získala na svoj výskum prestížny europsky EMBO grant, grant Grantovej agentúry ČR, a teraz tiež finančnú podporu od súkromnej spoločnosti BTCZ Ventures zo skupiny bpd partners.  

„Môj výskum sa bude sčasti sústreďovať na detailnú charakteristiku nášho novo objaveného tumor-supresora LACTB, teda proteínu, ktorý bráni vzniku nádorov, a jeho možné využitie v protinádorovej terapii,“ povedala Dr. Zuzana Kečkéšová. „Vďaka zabezpečenému financovaniu sa ale budeme môcť venovať aj ďalším tumor-supresorom, ktoré som objavila spolu s LACTB pri štúdiu tkanív nepodliehajúcich rakovine, ktoré som zatiaľ kvôli nedostatku financií a ľudí nemohla detailne študovať.“

BTCZ Ventures sa pri podpise dohody v apríli 2018 zaviazala finančne podporovať výskum laboratória Zuzany Kečkešovej v rokoch 2018 – 2022 až do celkovej výšky 1,75 miliónov eur (zhruba 44 miliónov korún českých). Výsledky tohto výskumu zostanú duševným vlastníctvom Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR. BTCZ Ventures vďaka svojej podpore získa výhradnú licenciu na prípadné budúce patenty.

Tento typ partnerstva je jedinečný v tom, že podporuje originálnu myšlienku a nádejný základný výskum ešte pred vyvinutím patentu. Otvárajú sa tým nové možnosti financovania základného výskumu v Českej republike. Súkromní investori tak už v začiatkoch môžu prispieť k rozširovaniu nových poznatkov o fungovaní ľudského tela a možnosti hľadania budúcich terapeutík.

BTCZ Ventures s.r.o. je spoločnosť, ktorú založila skupina bpd partners a spoločnosť B3 Holding s cieľom investovať do zaujímavých startup projektov v oblasti zdravotníckych technológií a biotechnológií.

„Vieme, že veda a výskum sú v Českej republike v rade oblastí na svetovej špičke, a sme radi, že môžeme svoju účasť na projekte Dr. Kečkešovej takýto výskum podporiť. Našou prioritou je podporovať inovatívne vedecké projekty a byť pre svet vedy a nových technológií spoľahlivými partnermi,“ vyhlásil pri príležitosti podpísania uvedenej dohody Miroslav Tvrzník, zástupca BTCZ Ventures.

Spoluprácu s BTCZ Ventures víta aj riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied ČR Zdeněk Hostomský. V tejto súvislosti povedal: „Takáto rozsiahla podpora čistého základného výskumu súkromným kapitálom je v európskom prostredí vzácna a my sme patrične pyšní na to, že sa podarilo niečo také dosiahnuť a možno tak ukázať cestu aj ďalším. Dôležitú úlohu pritom hrala skutočnosť, že náš ústav dlhodobo systematicky a profesionálne rozvíja oblasť transferu technológií v rámci svojej dcérskej firmy IOCB Tech.“ Dodal tiež, že „je zrejmé, že len veľmi kvalitná základná veda a jej výsledky sú to, čo môže našej spoločnosti pomôcť. A je skvelé/vynikajúce vidieť, že je príťažlivá aj pre odborníkov z investičného sveta.“

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied ČR, 23. 4. 2018

Zdroj foto: https://www.uochb.cz/web/structure/1034.html?lang=cz&do[loadData]=1&itemKey=cz_211

Na fotografii sú zľava: Jaromír Zahrádka, riaditeľ i&i Prague, Miroslav Tvrzník, zástupca BTCZ Ventures, Zuzana Kečkéšová, vedúca skupiny na ÚOCHB, Zdeněk Hostomský, riaditeľ ÚOCHB

 

Rozhovor s úspešnou slovenskou vedkyňou Dr. Zuzanou Kečkéšovou prinesieme onedlho.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky