Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rok 2023 bol na hniezdenie bociana bieleho na Slovensku mimoriadne priaznivý

Andrea Fedorovičová

Napriek tomu, že podmienky nemali ideálne, vernosť rodnému hniezdu alebo bezprostrednému okoliu preukázalo až 59 percent bocianov.

Až 61 percent bocianích hniezd sa nachádza na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Zdroj: iStockphoto.com

Až 61 percent bocianích hniezd sa nachádza na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Zdroj: iStockphoto.com

Rok 2023 bol z hľadiska úspešnosti hniezdenia bociana bieleho na Slovensku mimoriadne priaznivý. Na svojej internetovej stránke to uvádza združenie SOS/BirdLife Slovensko. „Zaznamenali sme výskyt 1 456 hniezdnych párov, čo je za posledných 47 rokov najvyšší počet,“ uviedol bocianológ Miroslav Fulín.

Do monitoringu slovenskej populácie bocianov sa zapojilo takmer 225 dobrovoľných spolupracovníkov z radov verejnosti, ale aj z členov Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko a 32 regionálnych dobrovoľných spolupracovníkov a profesionálnych pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR.

Mierny nárast počtu bocianích hniezd podľa odborníkov súvisí s výraznejším otepľovaním, ktoré vplýva na migráciu a početnejší návrat dospievajúcich bocianov na územie, kde sa vyliahli.

Až 61 percent bocianích hniezd sa nachádza na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. „Na zimoviská odletelo z nášho územia rekordných 3 337 mláďat, pričom 1 340 z nich bolo označených ornitologickým krúžkom,“ povedal odborník.

Vernosť rodnému hniezdu napriek nepríjemným poveternostným podmienkam

Vyššiu úspešnosť hniezdenia negatívne poznačili poveternostné podmienky. „V čase kladenia vajec a sedenia na násadách bolo chladné počasie so snehom a s dažďom a v čase výchovy mláďat zasa tropické horúčavy spojené s búrkami. Tie spôsobili, že na 144 hniezdach došlo k zničeniu násady, 105 párov vôbec násadu nemalo a ešte pred vyletením z hniezda sme zaznamenali úhyn 48 mláďat,“ doložil Fulín.

Bociany obvykle hniezdia v blízkosti ľudských obydlí. Zdroj: iStockphoto.com

Bociany zvyčajne hniezdia v blízkosti ľudských obydlí. Zdroj: iStockphoto.com

Napriek tomu, že podmienky nemali ideálne, vernosť rodnému hniezdu alebo bezprostrednému okoliu (do 50 kilometrov) preukázalo až 59 percent bocianov.

Spolu tento rok odborníci sledovali celkovo 463 hniezd. Dvadsaťpäť percent pozorovaných hniezdnych párov tvorili bociany vo veku šesť rokov, 18 percent bolo päťročných a 11 percent štvorročných. Najstarší bocian na hniezde mal 14 rokov a štyri najmladšie hniezdiace bociany mali tri roky. V tom čase sa bociany stávajú pohlavne dospelými.

Pravidelné sčítanie a monitoring bocianov od roku 1977

Pravidelné sčítanie a monitorovanie bocianov bielych na Slovensku sa realizuje od roku 1977. Celoplošný monitoring bociana bieleho na území Československa však po prvý raz zrealizoval moravský ornitológ K. Plachetka v roku 1934 ako súčasť prvého medzinárodného sčítania bocianov bielych. Na území terajšieho Slovenska hniezdilo vtedy 2 219 párov bocianov bielych.

Fakty

Bocian biely pôsobí majestátnym dojmom. Väčšina operenia tela má bielu farbu, čierne sú len konce a zadný okraj krídel. Zobák a nohy majú bociany najprv čierne, neskôr oranžové a postupne s pohlavným dozrievaním červené.

Priemerne sa bocian biely vo voľnej prírode dožíva 12 až 15 rokov. Typické preňho je hlasné klepotanie zobákom, ktoré je prejavom teritoriálneho správania a dvorenia partnerovi. Mláďatá sa zasa dožadujú potravy chrapľavým pískaním.

Bociany zvyčajne hniezdia v blízkosti ľudských sídel, na strechách, komínoch či stĺpoch elektrického vedenia, menej už na stromoch.

Mláďatá sa krúžkujú priamo v hniezde

Najstaršou a najrozšírenejšou výskumnou metódou sledovania migrácie vtáctva je krúžkovanie. Tak ako v prípade iných veľkých vtáčích druhov aj v prípade bociana sa krúžkujú mláďatá priamo v hniezde. Ornitológovia mláďatám na nohu upevnia plastový odčítavací krúžok. Na Slovensku sa ročne okrúžkuje približne 300 mláďat. Zo spätných hlásení odborníci získavajú prehľad o trase migrácie, dĺžke života, spôsobe usmrtenia, mieste hniezdenia, dospievaní a ďalšom osude našich bocianov. Prvý okrúžkovaný jedinec, o ktorom bolo vďaka okrúžkovaniu sprostredkované prvé spätné hlásenie v histórii krúžkovania bocianov na Slovensku z Afriky v roku 1909, bol okrúžkovaný o rok skôr v Karpatskej kotline.

Ako sa sťahujú zo Slovenska na juh?

Bocian biely je typický sťahovavý vták. Jeho migrácia je podmienená sezónnym dostatkom, respektíve nedostatkom potravy. Ideálnym prostredím pre bociany počas mimohniezdneho obdobia sú rozsiahle africké savany, pláne a mokrade, kde nachádzajú množstvo hmyzu a malých stavovcov.

Spočiatku sú kŕdle zložené z nehniezdiacich dospelých vtákov, ktorým sa nepodarilo zahniezdiť alebo prišli o znášku, a z nedospelých vtákov, ktoré ešte nehniezdia. Postupne sa k nim pridávajú aj tohoročné mláďatá. Kŕdle sa sprvu potulujú na miestach s dostatkom potravy.

Migrácia na juh sa začína už v auguste. Ako prvé odlietajú mladé vtáky. Dospelé jedince ešte zotrvávajú na hniezdisku, aby nabrali sily po náročnej výchove mláďat. Postupne sa u nás na Slovensku objavujú aj kŕdle bocianov z okolitých krajín, zhromažďujú sa na miestach s dostatkom potravy a postupne migrujú na juh.

Slovensko, najmä východná časť krajiny, leží na významnej juhovýchodnej migračnej trase bocianov. Našou krajinou prelietajú migrujúce bociany z Česka, Poľska, Litvy, Lotyšska či Nemecka. Vďaka tomu je migrácia niekedy nápadná a je možné zastihnúť aj väčšie kŕdle migrujúcich bocianov.

Bociany sú vzrastom veľké a pomerne ťažké vtáky, a tak na migráciu využívajú stúpajúce vzdušné prúdy, takzvané termiky. Tie počas teplých slnečných dní vznikajú nad pevninou od doobedia, približne od 9.00 hodiny po zahriatí vzduchu.

Bociany vyhľadávajú takéto prúdy, pretože vďaka nim dokážu vykrúžiť relatívne vysoko a následne môžu prekonať aj veľké vzdialenosti. Letia vo výške jedného až troch kilometrov. Rýchlosť preletu sa pohybuje od 28 do 61 kilometrov za hodinu a vzdialenosť, ktorú denne preletia, býva priemerne aj 320 kilometrov, za ideálnych podmienok až do 550 kilometrov. Sú však aj dni, keď bociany oddychujú alebo sa presúvajú len na krátke vzdialenosti.

Zdroje: SOS/BirdLife Slovensko, Bociany, brožúra Bocian biely na Slovensku (pdf)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky