Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach priniesla mladým študentom inšpiratívne prednášky a hry

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /kovy/

Čo si predstavíme, keď sa povie „kov“? Väčšina z nás si predstaví chladný kompaktný materiál. Na Univerzite bez hraníc 2017, ktorú zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciach), si mladí študenti ukázali, že to nemusí byť vždy tak. Dozvedeli sa, že kovy môžu byť rôzne, kompaktné alebo práškové; tuhé, ale aj kvapalné. Prednášajúci im porozprávali aj niečo z histórie kovov a zliatin, ktoré ľudia poznali už v staroveku a ako sa pripravujú v súčasnosti.

Počas prednášky Kovy ako ich nepoznáme pod vedením predstaviteľov Ústavu chemických vied a Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach si zároveň účastníci predviedli, ako ľahko si sami môžu pripraviť čistý kov a ako sa kovy a ich zliatiny správajú v magnetickom poli. 

Jednoduchými pokusmi na laboratórnych váhach si ukázali, čo to znamená „ľahký“ a čo „ťažký“ kov. Môže kov horieť a popritom pekne iskriť? Môže kov reagovať s vodou? Aj na takéto a mnohé ďalšie otázky dostali odpoveď. Ďalej sa tiež dozvedeli, čo majú spoločné predmety ako Zem, Mesiac, koleso na bicykli, dvere, okná, stolička v kancelárii, kolieskové korčule. „Otáčajú sa. A točenie veru nie je jednoduché. Fyzika takýto pohyb skúma, opisuje a až sa z toho niektorým vedcom točí hlava,“ odznelo počas prednášky.

Ako ukážka tiež poslúžila hračka Vĺčik, jednoducho ju roztočili a ona nie a nie prestať. Mladí študenti tak následne odpovedali na otázky: Prečo sa tak dlho točí? Ako to vlastne funguje? Čo je vo vnútri? Prečo má taký čudný tvar? Dá sa jeho pohyb zrýchliť? Je to len hračka, alebo to má aj iné využitie?

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zastrešoval prednášku Prepočítaj sa k pokladu. Prednášajúci sa žiakom prihovorili slovami: „Určite ste už videli film o hľadaní pokladu. Skupinka odvážlivcov čelí nástrahám a ako prvá sa snaží dostať k nevýslovnému bohatstvu.“ Vyzvali ich, aby sa vydali na honbu za pokladom. Úlohou účastníkov Univerzity bez hraníc bolo postaviť cestu a dostať sa k truhlici. Postavenie samotnej cesty však nebolo jednoduché. Materiál na stavbu cesty žiaci získali za vypočítanie úloh alebo vyriešenie hlavolamov. Museli mať na pamäti, že musia byť rýchli a rozvážni, aby sa k pokladu dostali prví.

S vetrom opreteky bolo témou prednášky, ktorú pripravil Ústav geografie, pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte. „Vietor je pohyb vzduchu, ktorý pozorujeme na určitom mieste zemského povrchu v určitom okamihu. Je to meteorologický prvok, ktorým sa určujú vlastnosti vzduchu. K ďalším vlastnostiam vetra patrí jeho smer a rýchlosť. Rýchlosť vetra sa vyjadruje v metroch za sekundu (m/s) alebo v kilometroch za hodinu (km/h) a pre potreby rozlíšenia rýchlosti vetra sa používa tzv. Beaufortova stupnica sily vetra. Smer vetra je spravidla svetová strana, odkiaľ vietor fúka. Veľmi dôležité je tiež vysvetliť si, prečo vietor fúka. Je to dané tlakom vzduchu, silou, ktorou pôsobí stĺpec vzduchu v rozsahu celej atmosféry kolmo na plochu zemského povrchu. Vzhľadom na to, že nad rôznymi miestami zemského povrchu má vzduch rôzne vlastnosti, je tlak nad rôznymi miestami rôzny. Vzduch sa pohybuje z oblasti vyššieho tlaku vzduchu do oblasti nižšieho tlaku vzduchu,“ dozvedeli sa mladí účastníci Univerzity bez hraníc.

Žiaci sa tiež dozvedeli, že na meranie smeru a rýchlosti vetra sa používa prístroj, ktorý nazývame anemometer a jednoduchšiu verziu takéhoto prístroja si aj zostrojili. Keď mali prístroj hotový, išli si overiť, ako silno v tom čase fúkal vietor.

V neposlednom rade Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty pripravil prednášku Počítače všade vôkol nás, vychádzajúc z faktu, že počítače, s ktorými sa každodenne stretávame, existujú v rôznych podobách. „Niektoré ako napríklad laptop alebo tablet sú univerzálne a môžu vykonávať rozmanité činnosti. Existuje ale aj veľa iných zariadení, v ktorých sú schované menšie počítače na konkrétne, úzko špecializované aktivity,“ odznelo počas prednášky. Žiaci si tak vyskúšali pomocou nich naprogramovať netradičné a zaujímavé elektronické zariadenia, ktoré budú reagovať na okolie!

ilustračné foto /klávesnica/

*********************************************

Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl ponúkla UPJŠ v Košiciach zaujímavý program, počas ktorého navštívili jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská a získali tak nové poznatky a vedomosti. Na prechádzke Botanickou záhradou objavili jej nepoznané zákutia, v Univerzitnej knižnici sa nechali vtiahnuť do Informačného úľa. Fakulta verejnej správy pripravila zachovaný odkaz minulých generácií a presvedčila ich, že aj mesto má svoj imidž. Na Právnickej fakulte boli okrem iného aj svedkami simulovaného súdneho pojednávania. Prírodovedecká fakulta poskytla deťom stretnutie s kovmi tak, ako ich doteraz nepoznali, prepočítali sa k pokladu, zoznámili sa s počítačmi, ktoré sú všade okolo nás a spoznali Antarktídu očami prírodovedcov. Na Filozofickej fakulte sa zoznámili s jazykovým kokteilom, poznatkami o Európskej únii, či témou od hádania k bádaniu.

Osobitnými aktivitami v rámci popoludňajších aktivít boli športové disciplíny, pripravené Ústavom telesnej výchovy a športu, podporujúce pohybový talent detí. Počas týždňa deti podali vynikajúce športové výkony a získali cenné medaily.

 

Informácie poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky