Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príďte sa zabaviť aj niečo naučiť na sysľovisko Biele vody pri Muráni

VEDA NA DOSAH

Zvieratá si privykli na prítomnosť človeka vďaka pravidelnému prikrmovaniu.

Zdroj: Národný park Muránska planina

Ak ešte nemáte plán na nasledujúci víkend, zastavte sa v sobotu 30. júla 2022 na sysľovisku Biele vody pri Muráni. Od 10.00 hodiny sa vám budú po celý deň venovať pracovníci Správy Národného parku Muránska planina. Návštevníci sa môžu v prístrešku, ktorý sa nachádza v lokalite Muránska planina,  zastaviť kedykoľvek v priebehu dňa.

Viete, prečo je dôležité pomáhať sysľom? Ako a prečo prilákať rôzne druhy do lokality? Viete, čo je NATURA 2000 a prečo sú medzi „naturovské” druhy zaradené aj druhy, ktoré sú u nás bežné?

Okrem pozorovania sysľov sa v tento deň môžete vy i vaše deti zábavnou formou dozvedieť rôzne zaujímavosti o živote vtákov, veľkých šeliem, sysľa pasienkového a ďalších druhoch, ktoré tu žijú.

Čaká vás vzdelávací aj praktický program

Pracovníci budú mať pripravené ukážky rôznych druhov vtáčích aj netopierích búdok. Návštevníkom vysvetlia, pre aké druhy sú určené, prečo je dôležité vešať ich nielen v záhradách, ale i vo voľnej prírode – ako tým dokážeme prilákať rôzne druhy vtákov (alebo netopiere), a zvýšiť tak biodiverzitu lokality. Viaceré búdky sú umiestnené taktiež priamo v okolí sysľoviska, kde ich môžu záujemcovia hľadať. Deti si dokonca budú vedieť poskladať a odniesť vlastnú miniatúrnu vtáčiu búdku.

Ďalšia atraktívna aktivita bude zameraná na veľké šelmy a spoznávanie ich pobytových znakov. Sysľovisko, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti lesa, sem-tam navštevujú medvede. Lákajú ich najmä čerešne, ktoré rastú na Muránskej planine. Pracovníci priblížia ľuďom spôsob ich života aj na základe osobných skúseností.

Okrajom lokality preteká rieka Muránka prameniaca pod neďalekým sedlom Predná hora. Je územím európskeho významu, z hľadiska výskytu druhov ide o vzácne územie. Pri riečke budú môcť návštevníci spolu s pracovníkmi pátrať po druhoch – vodných makrobezstavovcoch, ktoré si zvyčajne ľudia nevšimnú. Sú nielen veľmi dobrým indikátorom čistoty vody, ale predovšetkým veľmi významným zdrojom potravy rýb i niektorých druhov vtákov.

sysle na tráveZdroj: Národný park Muránska planina

Zo sveta sysľov

Syseľ pasienkový je pôvodným druhom Muránskej planiny. Ešte v minulom storočí obýval viaceré pasienky v jej blízkosti. Svedčia o tom nálezy kostí vo vývržkoch dravých vtákov a sov, ktoré hniezdili a hniezdia na skalných bralách Muránskej planiny. A tak ako na mnohých lokalitách na Slovensku, aj tu postupne v priebehu 20. storočia vyhynul. K jeho reštitúcii (prinavráteniu) sa pristúpilo na prelome rokov 1999 a 2001.

Práve sysľovisko Biele vody bolo prvou lokalitou Muránskej planiny, kde sa syseľ opätovne vypustil. Trvalo až 20 rokov, kým sa pracovníkom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky podarilo zabezpečiť fungujúcu a prosperujúcu populáciu, ktorá sa dnes využíva tiež ako zdrojová lokalita pre reintrodukciu sysľov do iných lokalít na Slovensku.

Je veľa vecí, ktoré ľudia o sysľovi, živočíchovi slnka, nevedia. Napriek tomu, že lokalitu navštívi, šíria nesprávne informácie, napríklad, že si syseľ na zimu robí zásoby, prípadne že je škodca, ktorého treba vyhubiť. Cieľom podujatia bude aj preto vyvracať nesprávne mýty a vysvetliť návštevníkom, aké dôležité miesto v prírode zastáva.

Zdroj: Národný park Muránska planina, SOPSR

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky