Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Národný park Slovenský kras predstavil novinky pre turistov

VEDA NA DOSAH

Medzi novinkami je aj smart aplikácia. Návštevníkom umožňuje identifikovať pomocou fotografie rastlinu či nahrať a rozoznať vtáčí zvuk. 

Pohľad na Zádieľsku tiesňavu a smart aplikácia

Pohľad na Zádielsku tiesňavu a ukážka novej smart aplikácie. Zdroj: NP Slovenský kras

Národný park Slovenský kras patrí medzi najkrajšie oblasti Slovenska. Na ploche 346 kilometrov štvorcových predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. Územie Národného parku Slovenský kras bolo v roku 1977 ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra.

Slovenský kras sa rozprestiera na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Územie je tvorené sústavou náhorných plošín s množstvom podzemných i povrchových krasových javov, kaňonov riek a tiesňav, ktoré tieto planiny od seba oddeľujú.

Samostatná právna subjektivita, ktorú nadobudli národné parky (NP) vďaka reforme národných parkov Slovenska, umožňuje okrem efektívnejšieho manažmentu územia aj väčší priestor na realizáciu projektov zameraných na ochranu a rozvoj v jednotlivých národných parkoch. Národný park Slovenský kras tiež teraz predstavil svoje novinky a aktivity s prínosom pre prírodu, návštevníkov i správu parku.

Zamerané na vtáctvo aj cestovný ruch

Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne realizovala v uplynulom roku projekt zacielený na zlepšenie priaznivého stavu vybraných druhov vtákov v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Slovenský kras, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), programu Európskej únie.

Jedna časť projektu bola zameraná na praktické aktivity, na manažment lúk a pasienkov v záujme zlepšenia lovných a hniezdnych možností druhov vtákov európskeho významu.

Druhá významná časť projektu si kládla za cieľ usmernenie a rozvoj cestovného ruchu vo vybranej časti národného parku prostredníctvom rozšírenia ponuky a dostupnosti informácií o cestovnom ruchu. „Aktivity zrealizované v rámci časti projektu zameranej na rozvoj cestovného ruchu významne prispejú k ponuke v oblasti Zádielskej tiesňavy, ktorá je najnavštevovanejšou lokalitou územia,“ uviedol Štefan Matis, zoológ Správy NP Slovenský kras.

Novinkou je smart aplikácia

Novinkou v rámci ponuky služieb návštevníkom národného parku a biosférickej rezervácie je smart aplikácia s názvom Slovenský kras. Je dostupná rovnako pre používateľov smartfónov s operačným systémom macOS, ako i Android.

Aplikácia je vytvorená ako onlajnový sprievodca, ktorý umožní turistom spoznať zaujímavé miesta priamo počas ich návštevy národného parku. V ponuke sa aktuálne nachádzajú tri turistické trasy, ktoré používateľom predstavia okolie Zádielskej planiny. Každá trasa pozostáva zo zastavení, ktoré obsahujú pútavé informácie o biotope, geológii, rastlinstve a živočíšstve, ale aj o drevinovom zložení daného miesta.

Súčasťou zastavení v Zádielskej tiesňave sú tiež miestne povesti, ktoré v minulosti prácne zozbieral Gustáv Stibrányi. Sprievodca je k dispozícii v troch jazykových verziách (slovenskej, anglickej, maďarskej), obsahuje veľké množstvo fotografií a jeho súčasťou je i takzvaný pomocník, ktorý umožňuje návštevníkom priamo na trase identifikovať pomocou fotografie rastlinu či nahrať a rozoznať vtáčí zvuk.

Vizualizácia budúcej turistickej útulne v Zádielskej tiesňave.

Vizualizácia budúcej turistickej útulne v Zádielskej tiesňave. Zdroj: NP Slovenský kras

Turisti určite ocenia plánovanú turistickú útulňu v Zádielskej tiesňave. Vznikne prebudovaním existujúcej terénnej stanice NP Slovenský kras, ktorá sa nachádza pri náučnom chodníku na konci Zádielskej tiesňavy. Bude k dispozícii bezplatne všetkým návštevníkom, ale najmä turistom, ktorí absolvujú viacdňovú túru územím.

Infostánok s dotykovým displejom

Pri návšteve Zádielskej doliny majú po novom návštevníci možnosť dozvedieť sa priamo na výlete čosi viac aj o celom národnom parku. Na konci obce, teda pri vstupe do tiesňavy, sa od decembra 2023 nachádza infostánok.

Návštevníkom poskytuje zaujímavé tipy o možnostiach návštevy prírodných a kultúrnych pamiatok, no i užitočné informácie o ubytovaní a stravovacích službách v národnom parku.

Dotykový displej umožňuje jednoduché vyhľadávanie, pričom súčasťou infostánku je tiež meteorologická stanica s aktuálnymi údajmi zo Zádielskej tiesňavy či možnosť stiahnuť si smart aplikáciu Slovenský kras pomocou QR kódu.

Infokiosk

Infostánok. Zdroj: NP Slovenský kras

Monitoring návštevnosti

K manažmentu a usmerneniu rozvoja cestovného ruchu sú nevyhnutné údaje o návštevnosti. V záujme získania čo najpresnejšieho prehľadu o počte návštevníkov projektového územia boli na prístupových chodníkoch inštalované tzv. sčítače turistov. Na základe poznatkov bude možné efektívnejšie plánovať akékoľvek aktivity zamerané na ďalší rozvoj v danom území NP.

Nové logo aj nový web

Od minulého roka má NP Slovenský kras a biosférická rezervácia Slovenský kras tiež nový web a vizuál. „Súčasťou novej vizuálnej identity Správy NP/BR Slovenský kras bol návrh nového loga a aj redizajn webovej stránky, ktorá tak nadobudla moderný vzhľad a dnes tvorí jednotný používateľský celok s ďalšími onlajnovými platformami,“ predstavuje Matis novinky.

Podľa Matisa sú ďalšími výsledkami projektu i vytvorenie vlastnej rady malých spomienkových predmetov a budovanie ekotoaliet.

Zdroj: NP Slovenský kras

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky