Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žiaci uspeli v matematickej súťaž MAMUT

VEDA NA DOSAH

z matematickej súťaže MAMUT

Koľko najviac a koľko najmenej partií šachu mohli odohrať dvaja hráči, ak sa dohodli, že na titul majstra potrebuje hráč 4 víťazné partie? Ak hádate výsledok najviac 7 a najmenej 4, hádate správne. Ako ale dospieť k tomuto riešeniu? Najmenší počet partií je číslo 4 preto, lebo stačí, aby jeden z hráčov štyrikrát vyhral a je majstrom. Menej partií sa odohrať nedá, keďže na titul potrebujeme aspoň spomínané štyri výhry. Naopak, najvyšší počet partií je 7 – ak jeden hráč vyhrá štyrikrát a druhý trikrát (stretnutie teda skončí so skóre 4:3). Viac partií nie je možné odohrať. Pri siedmich partiách, z ktorých každá skončila niekoho výhrou, totiž musí mať jeden z hráčov nutne na konte 4 výhry, čo ale znamená, že už je majstrom.

Alebo si zoberme iný príklad. Slimák začína ráno na zemi a lezie po metrovej stene smerom nahor. Každý deň vylezie o 10 cm vyššie, ale v noci skĺzne o 5 cm dolu. Po koľkých nociach slimák prekoná celú stenu? Výsledkom je 18 nocí. Na vysvetlenie: Po prvom dni a prvej noci bude slimák vo výške 10 cm − 5 cm = 5 cm. Po druhom dni a druhej noci vo výške 5 cm + 10 cm − 5 cm = 10 cm a tak ďalej. Slimák postupne lezie každým dňom a nocou po 5 centimetroch, až kým nedosiahne výšku 90 cm (to mu bude trvať presne 18 dní a 18 nocí, lebo 18 krát 5 = 90). V nasledujúci deň vylezie posledných 10 centimetrov (čím bude vo výške jedného metra), ale keďže už je na vrchu, po stene znova neklesne. Slimák teda potrebuje 19 dní, ale nocí mu stačí 18.

To je len malá ukážka úloh matematickej súťaže MAMUT, pričom aktuálny, už 17. ročník bol výnimočný tým, že sa súťažilo až na dvoch miestach súčasne – v Košiciach a v Sabinove. Podujatie organizuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Združením STROM. 

z matematickej súťaže MAMUT z matematickej súťaže MAMUT

V rámci košického kola bolo poradie najúspešnejších škôl:

1.

Gymnázium, Alejová 1, Košice – Juh žiaci: Jakub Blišťan, Jakub Muller, Katarína Sedláková, Dávid Kepič, Patrik Pecha 134 bodov;
2.

Cirkevná ZŠ s MŠ, Bernolákova 21, Prešov žiaci: Michal Iľkovič, Patrik Barnišin, Ivona Feková, Šimon Bartoš, Vlastimil Marek Urda 130 bodov;
3.

Základná škola, Bernolákova 16, Košice – Západ žiaci: Richard Vodička, Filip Juhan, Bianka Matkobišová, Martin Kozár, Richard Ferencz 113 bodov.

 

V Sabinove boli najúspešnejšie tieto školy:

1.

Cirkevná základná škola, 9. mája 7, Sabinov žiaci: Samuel Vargovčík, Terézia Tarbajová, Kamil Kandráč, Peter Švec, Klaudia Imrichová 143 bodov;
2.

Základná škola s MŠ, Školská 2, Podolínec žiaci: Ivana Šebestová, Samuel Borovský, Jakub Dubjel, Milan Janiga, Lenka Kolumberová 70 bodov;
3.

Základná škola s MŠ, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany žiaci: Katarína Karaffová, Adam Majiroš, Peter Mikloš, Dominika Filičková, Juraj Durkáč 69 bodov.

 

Súťaž je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu a motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.   

„Svoje priestory nám poskytli Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach a Základná škola na ulici 17. novembra v Sabinove. Súťaž je určená pre  žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl a prímy osemročných gymnázií z celého Slovenska. Svoje vedomosti z matematiky, hlavolamové myslenie, ale aj športové zručnosti si tu prišlo zmerať takmer 300 detí zo 40 škôl z celého Slovenska,“ zhodnotil RNDr. Róbert Hajduk, PhD. z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kompletné výsledky súťaže z oboch miest ako i zadania úloh

Webová stránka národného projektu IT AKADÉMIA

 

Informácie a foto poskytol: RNDr. Róbert Hajduk, PhD. Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky