Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoluorganizuje medzinárodnú matematickú súťaž pre žiakov stredných škôl „Náboj“

VEDA NA DOSAH

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Združením STROM a univerzitami v Bratislave, Prahe, Opave, Budapešti, Krakowe, Linzi a Passau usporiada v piatok 13. marca 2015 v poradí už 11. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre stredné školy pod názvom Náboj.

Stredoškoláci budú súťažiť v päťčlenných družstvách v juniorskej a seniorskej kategórii. Úlohou tímov je správne vyriešiť počas dvoch hodín čo najviac matematických úloh, ktoré budú riešiť formou štafety – za každú vyriešenú úlohu získajú novú náročnejšiu. Úspech väčšinou nezávisí len od schopností jednotlivých členov tímu, ale aj od efektívnej tímovej spolupráce. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ba naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Snažíme sa, aby príklady boli netradičné a aby pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku, hovorí RNDr. Róbert Hajduk, PhD., z Centra celoživotného vzdelávania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Do súťaže sa zapojí takmer 470 tímov a svoje sily si zmeria vyše dvetisíc tristo nádejných matematikov v šiestich krajinách. Spolu na 8 miestach v 6 štátoch v rovnakom čase súťažia tímy až zo šiestich krajín – Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska a Fínska. Z nich celá desatina, 46 tímov a 230 súťažiacich bude súťažiť v Košiciach. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky s ostatnými tímami vo svojej krajine, ako aj v celkovom medzinárodnom rebríčku.

Súťaž sa uskutoční 13. marca 2015 v priestoroch Gymnázia Alejová 1 v Košiciach, v čase od 11.00 do 15.00 hodiny. Samotná súťaž sa začína o 11.30 hod. a jej vyhodnotenie sa uskutoční o 14.00 hod. V Košiciach sa o víťazstvo „pobijú“ súťažiaci z 25 slovenských stredných škôl a osemročných gymnázií prevažne z Košického a Prešovského kraja.

 

Autor:

Mgr. Jana Oleničová

vedúca Úseku pre propagáciu a marketing

UPJŠ v Košiciach

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: BK

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky