Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Prečo bola a je matematika dobrá? Potrebujú ju umelci, právnici či lekári?

VEDA NA DOSAH

Mnohé veľké problémy matematiky spojené s popisom sveta okolo nás boli vyriešené postupne. Geometria od Euklida (300 rokov p. n. l.), derivácie a integrály (koniec 17. storočia), rozvoj matematickej analýzy (18. a 19. storočie), teória množín (koniec 19. storočia) či teória čísel od staroveku dodnes.

Svet okolo nás sa ale stále mení a matematika je podstatná časť týchto zmien. Príkladom je mobilná komunikácia, rozvoj výpočtovej techniky, všetky nové výrobné postupy (stavebníctvo, automobilky, letectvo) a veľmi dôležitá časť, akou je bezpečnosť (komunikácie, výroby, infraštruktúry štátu). Čo z toho vyplýva? Matematika je pre život nevyhnutná a potrebujeme sa ju učiť. Začať sa musí v škole. Nemusí to byť len drina, matematika môže byť aj zábavná.

Kto je Karol Nemoga

Doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. pôsobí v Matematickom ústave SAV ako riaditeľ a vedecký pracovník. Pôsobí aj ako vysokoškolský učiteľ, hlavne na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Jeho záujem pokrýva aj vedecké časopisy, dlhodobo pôsobí v Edičnej rade SAV ako podpredseda. Zároveň je redaktorom dvoch medzinárodných časopisov. Pôsobí v zbore expertov NATO pre vedecké projekty. Medzi jeho najvýznamnejšie pracovné úspechy môžeme zaradiť charakterizáciu špeciálnych booleovských funkcií, ktoré nepodliehajú diferenciálnej kryptoanalýze. Venuje sa hlavne kryptológii, výpočtovej teórii čísel či teórii kódovania. Vydal približne 30 vedeckých publikácií a učebných textov, zároveň sa podieľa na aplikáciách v oblasti informačnej bezpečnosti. Je členom viacerých vedeckých organizácií, ako sú napríklad Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Americká matematická spoločnosť, Spoločnosť pre aplikovanú matematiku či Medzinárodná asociácia pre kryptológiu.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky