Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Laureáti 20. ročníka ocenenia Vedec roka SR

Marta Bartošovičová

Vedec roka SR 2016 logo

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností zorganizovali v tomto roku jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a výskumníkov Vedec roka Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia, ktoré sa aj v tomto roku koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 16. mája 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili: Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, Ľubomír Petráš, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo Slovenskej akadémie vied (v zastúpení predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka), prof. Dušan Petráš, prezident ZSVTS, ako aj ďalší zástupcovia významných vedeckovýskumných inštitúcií.

Ocenení v jubilejnom 20. ročníku Vedec roka SR

Ocenenia boli udelené v piatich kategóriách: Vedec roka SR, Vedkyňa roka SR, Osobnosť roka v oblasti technológií, Osobnosť roka v programoch EÚ a Mladá osobnosť vedy.

Prestížne ocenenia za rok 2016 získali nasledujúce osobnosti:

V kategórii Vedec roka SR

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ocenenie získal za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultra-senzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

 

V kategórii Vedkyňa roka SR

Ing. Mária Omastová, DrSc. Ing. Mária Omastová, DrSc.,
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ocenenie získala za aplikácie nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

 

V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Ocenenie získal za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe

 

Osobnosť roka v programoch EÚ

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ocenenie získal za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.

 

V kategórii Mladá osobnosť vedy

Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING  Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING
Oddelenie glykobiotechnológie Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ocenenie získal za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov.

 

Partnermi podujatia sú spoločnosti: SPP, Bayer a Datalan. Hlavní mediálni partneri: RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálni partneri: TASR, teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Parlamentný Kuriér a Startitup.

Slávnostné podujatie moderoval PhDr. Igor Haraj, PhD. V kultúrnom programe vystúpil Cisársky a kráľovský dychový komorný orchester pod vedením Zbyňka Kubáčka.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

 

Z podkladov spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu ocenených

 

Rozhovory s ocenenými v jednotlivých kategóriách uverejníme v nasledujúcich dňoch.

Rozhovor s Vedcom roka SR 2016 prof. RNDr. Pavlom Povincom, DrSc., prinesieme už dnes popoludní!

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky