Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kaktusárska jar 2015

VEDA NA DOSAH

Kaktusárska jar v BZ UK v Bratislave

Kaktusárska jar 2015 je tradičné podujatie organizované Botanickou záhradou Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK) a klubom kaktusárov Nobilis Bratislava.

Výstava sa uskutoční v BZ UK od 5. júna do 7. júna 2015. Na návštevníkov čaká temer 600 druhov rastlín – kaktusov a sukulentov.

Kaktusárska jar pozostáva z dvoch častí, a to z výstavy a z medzinárodného sympózia. Kaktusári sa prostredníctvom sympózia podelia o svoje znalosti, no zároveň verejnosti sprostredkujú zážitky z ciest za kaktusmi. Na prednáškach sa zas môžete dozvedieť viac o pestovaní a starostlivosti kaktusov.

A to nie je všetko! Súčasťou výstavy je aj predajná časť, kde si môžete zaobstarať napríklad aj svoj prvý kaktus.

Zdroj: Tlačová správa UK v Bratislave

Foto: Botanická záhrada UK v Bratislave

Spracovala: Bibiana Kubašková

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.