Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Homosexualita má v prípade cicavcov zmysel. Prináša im stabilitu, tvrdia vedci

VEDA NA DOSAH

Sexuálne aktivity jedincov rovnakého pohlavia sú v prírode bežné. Vedci ich pozorovali už aspoň pri 1 500 druhoch.

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Sexuálne aktivity jedincov rovnakého pohlavia nie sú v živočíšnej ríši nič nezvyčajné. Pozorované boli v prípade aspoň 1 500 druhov od cvrčkov cez čajky až po tučniaky. Stále však ide o nedostatočne preskúmaný jav.

Vedci sa teraz zamerali na cicavce a v novej štúdii ponúkajú vysvetlenie: sexuálne styky medzi dvoma samcami či samicami môžu pomáhať cicavcom nadväzovať a udržiavať sociálne väzby alebo potlačovať konflikty, uvádza denník Washington Post.

Článok, ktorý vyšiel v odbornom časopise Nature Communications, nadväzuje na rastúce poznatky o zvieracej sexualite. Vedci dlho na homosexuálne aktivity pozerali ako na evolučný paradox, pretože zvieratá stoja cenný čas a ten by mohli tráviť hľadaním partnera opačného pohlavia, s ktorým by sa mohli rozmnožovať.

Niektorí vedci tento jav považovali za neadaptívne správanie, ktoré nepomáha danému živočíchovi prežiť, no súčasne nepodkopáva jeho reprodukčnú úspešnosť. Iní naň nahliadajú ako na súčasť normy, zdedenú po našich najjednoduchších predchodcoch, takže toto správanie nepovažujú za anomáliu.

Nová štúdia výskumníkov zo Španielskej národnej vedeckej rady (CSIC) a Granadskej univerzity naznačuje, že homosexualita sa v prípade cicavcov postupne vyvíjala a nemusí súvisieť s primitívnym spôsobom párenia, keď sa medzi pohlaviami nerobili rozdiely. Ich analýza, naopak, naznačuje spojitosť medzi sexuálnym správaním jedincov rovnakého pohlavia a pokojným spolužitím.

Analyzovali databázu informácií

Autori výskumu, profesor ekológie José María Gómez a jeho kolegovia, namiesto pozorovania zvierat v ich prirodzenom prostredí analyzovali databázu existujúcich informácií o pohlavných stykoch jedincov rovnakého pohlavia a zrekonštruovali vývojové stromy s cieľom zistiť, či existujú väzby medzi týmito aktivitami a spoločenským správaním cicavcov.

Dospeli k záveru, že sexuálne správanie zvierat rovnakého pohlavia sa častejšie pozoruje pri spoločenských zvieratách, ako sú primáty, a pri druhoch, ktoré potrebujú utvárať komunity na to, aby prežili a rozmnožili sa. Toto správanie sa podľa vedcov mohlo vyvinúť s cieľom posilnenia sociálnych väzieb a zníženia agresie medzi zástupcami rovnakého pohlavia.

Efektívny spôsob zníženia napätia

Závery štúdie sú v súlade so zisteniami ďalších bádateľov. „V sociálne vypätých situáciách funguje podľa všetkého sexuálne správanie medzi partnermi rovnakého pohlavia ako spôsob zníženia napätia,“ uviedla odborníčka na primáty z Harvardovej univerzity Christine Webbová, ktorá so španielskym tímom nespolupracovala.

Podľa nej dáva zmysel, že aj zvieratám slúži sex na rôzne účely rovnako ako u ľudí.

Kopulácia ako rozptýlenie či predohra

Pre zvieratá môže byť kopulácia spôsob, ako rozptyľovať konflikty, alebo môže byť predohrou pred tým, ako sa podelia o potravu, nazdáva sa Christine Wilkinsonová, zaoberajúca sa ochranou životného prostredia na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktorá nepatrí k autorom nového článku.

„Samce levov v Afrike sa spolu presúvajú a pomáhajú si prežiť. Lezú po sebe a utužujú vzťahy viac telesnými spôsobmi, pretože sa navzájom potrebujú,“ vysvetlila.

Sexuálne správanie zvierat je pestré

Jon Richardson, ktorý na Minnesotskej univerzite skúma homosexuálne správanie hmyzu, poznamenal, že verejnosť často hľadá jedno univerzálne platné vysvetlenie tohto javu, no výskum týkajúci sa cvrčkov nasvedčuje, že ide o iný mechanizmus.

Najnovšia štúdia týkajúca sa cicavcov má podľa neho potenciál napovedať niečo aj o ľudskej evolúcii, hoci sexuálne aktivity zvierat rovnakého pohlavia nie sú také isté ako ľudská homosexualita. Vo väčšine prípadov sa nezdá, že by zvieratá vykazovali trvalú preferenciu rovnakého pohlavia, ale akúsi sexuálnu flexibilitu.

Zdroje: Washington Post, ČT24

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky