Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zaujímavé fyzikálne pokusy zažili stredoškoláci na UPJŠ v Košiciach

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto /úvodné/: Pixabay.com /davide25/

Množstvo inšpiratívnych pokusov zažili študenti stredných škôl, keď si na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) vyskúšali jeden deň vysokoškoláka.  Koncom mája 2018 absolvovali zaujímavé prednášky, cvičenia či laboratórne merania.

Medzi nimi napríklad Ako Felix prekonal rýchlosť zvuku? Išlo o ukážku z predmetu Školské fyzikálne počítačom podporované laboratórium v rámci študijného programu Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou. Pokus Fel Baumgartnera sledovalo 14. 10. 2012 milióny divákov cez živý on-line prenos. Felix bol vynesený do výšky 39 km v kapsule za pomoci héliového stratosférického balóna. Počas niekoľko desiatok sekúnd po vyskočení z kapsule dosiahol nadzvukovú rýchlosť 1 342,8 km/h a svojim zoskokom zo stratosféry tak posunul hranice ľudských možností. Po 4 minútach 16 sekundách otvoril padák a nakoniec bezpečne dopadol na zem. Ako je možné dosiahnuť pri páde takú obrovskú rýchlosť? Účastníci tejto prednášky sledovali videozáznam pádu Felixa, bolo im vysvetlené, čo ovplyvňuje jeho pohyb a spoločne si vytvorili na počítači model pádu Felixa tak, aby bol čo najviac priblížený jeho rekordným výsledkom.

Ilustračné foto /v texte/: Pixabay.com /alan9187/

Cvrček ako teplomer alebo ako funguje veda, tak znie názov ďalšej prednášky a ukážka z predmetu: Základy matematiky pre fyzikov a digitálna gramotnosť študenta. Zaznela otázka, či mohol Sheldon zo seriálu Teória veľkého tresku identifikovať druh cvrčka pomocou teploty v miestnosti, ale aj taká, či vieme naozaj odhadnúť teplotu vzduchu pomocou cvrlikania alebo či dokážeme predpovedať, za aký čas svetový rekordér, pes Twinkie, praskne 100 balónov. Riešenie týchto, ale aj mnohých ďalších reálnych problémov, vie poskytnúť veda. Účastníci tejto prednášky si spoločne ukázali, ako fyzici tvoria matematické modely popisujúce svet okolo nás. Použité boli pritom voľne dostupné digitálne technológie – „vševediaci” softvér Sage a dynamický softvér Geogebra. Základnú prácu s nimi hravo zvládne šikovný stredoškolák. Toto interaktívne cvičenie bolo aj ukážkou výučby moderného učiteľa matematiky a fyziky.

Cvičenie Archimedes a kvapalinový sendvič bolo zamerané na praktickú realizáciu a fyzikálnu interpretáciu Archimedovho zákona v tekutinách. Účastníci hľadali odpovede na otázky, či sa dá voda vymeniť s olejom, koľko ľadovej kryhy je ukrytej pod morskou hladinou, tiež ako Archimedes vyriešil problém s pravosťou zlatej koruny. To bola ukážka z predmetu: Fyzika v demonštračných experimentoch.

*********************************************

Študenti stredných škôl sa s vysokoškolským prostredím a štúdiom oboznámili vďaka podujatiu Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

Podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka sa konalo v čase maturitných skúšok. Študenti nematuritných ročníkov stredných škôl si tak mohli individuálne zapísať z ponuky predmetov tie, ktoré ich najviac zaujímali. Zostavili si individuálny študijný program a na celý deň, resp. aj na dva sa stali vysokoškolákmi.

Celkovo bolo pre študentov stredných škôl pripravených 45 prednášok, cvičení a seminárov v 66 časových termínoch, a to z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Išlo o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú prednášatelia mierne upravili. Študenti svoje prihlasovanie zabezpečili elektronicky prostredníctvom internetového portálu

„Iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií, ale aj vyššiu náročnosť,“ prihovárali sa organizátori stredoškolákom s cieľom vzbudiť ich záujem o účasť na podujatí Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, pričom sa konal už tretí ročník.

„Našou snahou je predstaviť zaujímavé témy z oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky, prezentovať kvalitné vysokoškolské prostredie pre štúdium v blízkosti domova a usmerniť žiakov pre výber voliteľných hodín na strednej škole práve s orientáciou na prírodné vedy, matematiku a informatiku,“ uviedol dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Na tohoročné podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka sa prihlásilo 364 žiakov z 32 stredných škôl.

 

Informácie poskytol: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto /úvodné/: Pixabay.com /davide25/

Ilustračné foto /v texte/: Pixabay.com /alan9187/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky