Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Tajuplné cunami na Slnku

VEDA NA DOSAH

V letnom špeciáli Vedeckej kaviarne sme diskutovali o novom fenoméne, ktorý bol pozorovaný pri veľkorozmerných tlakových vlnách na Slnku. Obrovské cunami v atmosfére Slnka, ktoré sa šíria pozdĺž našej najbližšej hviezdy, objavila sonda SOHO približne pred 15 rokmi, avšak dodnes nie sú objasnené.

Astrofyzici ich zvyčajne môžu pozorovať pri mohutných výronoch hmoty zo Slnka, ktoré produkujú energetické častice s normálnym atomárnym zložením. Na Slnku však vznikajú aj energetické častice anomálneho zloženia s hojným zastúpením ťažkých iónov a vzácneho izotopu hélia-3. Vedci predpokladajú, že toto podivné zloženie sa vytvorí v doteraz nie celkom pochopených procesoch pri röntgenových zábleskoch na Slnku. Záhadou však zostáva aj to, ako tieto častice unikajú zo Slnka. Náš hosť nám v prednáške priblížil vôbec prvé pozorovania veľkorozmerných vĺn na Slnku sprevádzaných emisiami anomálnych energetických častíc, ktoré by mohli tieto otázky objasniť.

Kto je Radoslav Bučík

Astrofyzik RNDr. Radoslav Bučík, PhD. pôsobí v Inštitúte Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy a Inštitúte pre astrofyziku Univerzity Georga Augusta v Göttingene v Nemecku. Je autorom štúdie o novom fyzikálnom objave na Slnku.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky