Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Peter Skyba o atómoch, ktorým začala „byť zima“

VEDA NA DOSAH

Vriaci dusík, vznášajúce sa predmety, ale aj balónik, ktorý „nafúkala“ skúmavka. Fyzik Peter Skyba vo videu ukazuje čaro fyziky nízkych teplôt a vysvetľuje, prečo je dôležitá.

Látky pri nízkych teplotách menia svoje vlastnosti a ich skúmanie vedcom otvára nové dimenzie. Laureát ocenenia Vedec roka SR 2019 Peter Skyba vo svojej prednáške z cyklu Veda v CENTRE okrem iného vysvetľuje, čo je to teplota, ako ju meriame, ale aj to, akú najnižšiu teplotu sme dokázali namerať v prírode či umelo vytvoriť.

Dozviete sa tiež, čo je to supravodivosť, za akých podmienok kvapalina do pohára natečie sama od seba a prečo. V poslednej časti prednášky fyzik vysvetľuje princíp kvantových nanotechnológií a hovorí o tom, čo spája fyziku vysokých energií, kozmológiu a fyziku nízkych teplôt.

RNDr. Peter Skyba, DrSc. je vedúcim pracovníkom v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutosti hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií. Peter Skyba pracoval na viacerých medzinárodných a národných vedeckých projektoch. Za svoje výsledky v oblasti vedy získal niekoľko ocenení. V roku 2000 získal Cenu Slovenskej akadémie vied (SAV) za spoluprácu s vysokými školami. V roku 2005 mu minister školstva udelil Cenu Sophia. V roku 2008 dostal Cenu SAV za infraštruktúru a v roku 2018 ho ocenila Slovenská fyzikálna spoločnosť. V roku 2019 sa stal Vedcom roka SR.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný.

Kvôli mimoriadnej situácii sa až do odvolania koná podujatie bez prítomnosti publika.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky