Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tajomstvá svetla a zvuku budú odhalené. Vedecká show opäť mieri na Slovensko!

Martina Pitlová

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR prináša druhú sériu Vedeckej show Michaela Londesborougha

Už ste niekedy premýšľali o tom, prečo počas búrky vidíme najprv blesk a až o nejaký čas neskôr počujeme hrom? Alebo ste sa dokonca pokúsili spočítať, ako je od vás búrka ďaleko? Napadlo vám niekedy, prečo počujeme to, čo sa deje za rohom, ale nevidíme to? Prečo sa svetlo pri prechode do iného média láme? Je počuť pod vodou zvuk? A vo vesmíre? Aký je princíp laseru? Čo v skutočnosti počujeme, keď k uchu priložíme morskú mušľu?

Množstvo experimentov a ukážok

Michael Londesborough v priebehu vedeckej show na tieto otázky odpovie. Národné centrum pre popularizáciu vedyVedecká show Michaela Londesborougha bude doplnená množstvom experimentov a názorných ukážok. a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo druhú sériu Vedeckej show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena Londesborougha B.Sc Hons Ph.D. Diváci sa budú môcť dozvedieť, že spoločným princípom svetla a zvuku je vlnenie a taktiež sa pozrú na vlastnosti zvukovej a svetelnej vlny a na ich šírenie v rôznych médiách. Zatiaľ čo pri zvukových vlnách ide o šírenie mechanických kmitov a postupné odovzdávanie energie, pri svetle sa jedná o elektromagnetické vlnenie, kde vlnová dĺžka je o niekoľko rádov menšia v porovnaní so zvukom. Vedecká show Michaela Londesborougha bude doplnená množstvom experimentov a názorných ukážok. Zvukovú vlnu si diváci predstavia na Ruben´s tube, kde bude výborne viditeľná dĺžka zvukovej vlny v závislosti na frekvencii tónu a tiež názorne uvidia, že zvuk sa šíri všetkými smermi, teda aj za roh. Dvojrozmerným variantom Ruben´s tube bude pyroboard, na ktorom zvuk z kláves rozhýbe veľké množstvo malých plamienkov do podivných kreácií. Stlačenú vlnu budú môcť účastníci show aj cítiť pomocou zvukového dela. Rovnako budú zhmotnené zvukové vlny pomocou Chladniho obrazcov na tenkej kovovej doske, na ktorej sa po rozvibrovaní usporiadajú zrnká drobného piesku do miest, kde sa aktuálne žiadne vibrácie nevyskytujú, teda do uzlov.

Unikátny laser

Počas vedeckej show Michael Londesborough taktiež ukáže rôzne svetelné zdroje v rámci viditeľného spektra a vysvetlí ich pôvod. Okrem bežných svetelných zdrojov bude predvedený efekt UV lampy a princíp fluorescencie a fosforescencie. Názorná demonštrácia lomu svetla pomáha objasniť správanie sa svetelnej vlny v rôznych prostrediach. Samostatnou kapitolou je laser, ktorému sa Dr. Londesborough venuje aj profesionálne. Jeho vedeckému tímu sa podarilo objaviť celkom nový laserový materiál, ktorý sa vyznačuje extrémne vysokou fotostabilitou a je tak veľkým prísľubom do budúcnosti. Ide o vôbec prvé laserové médium na báze boranov, teda anorganickej látky. V priebehu vedeckej show Michael vlastnosti tohto nového materiálu ukáže. Unikátnym experimentom kombinujúcim oba fyzikálne javy je prenos zvukového signálu na svetelnom lúči. Laser bude pripojený k hudobnému prehrávaču, lúčom cez celú miestnosť sa namieri na malý solárny článok, ktorý je spojený s reproduktorom. Pri spustení prehrávača sa zvuk prenáša na laserovom lúči a ozýva sa z reproduktora. Aj za pomoci takéhoto relatívne jednoduchého experimentu je možné ukázať princíp moderných technológií, ako je napríklad dátový prenos.

Podujatie sa koná v rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016

Show po celom Slovensku

Vedecká show Svetlo a zvuk vyniká nielen zábavným formátom, ale aj serióznym vedeckým obsahom. Dr. Londesborough sa snaží mladých ľudí nenásilnou formou priviesť k tomu, aby premýšľali o vede a okolitom svete zodpovedne a v súvislostiach. Nenechajte si ujsť úchvatnú Vedeckú show, ktorá sa v rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016, predstaví v týchto mestách: Košice, Žilina, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica a Bratislava. Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné aktivity.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: http://www.adeto.eu/

Fotografie: NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky