Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci pomohli zistiť, ako uľahčiť hľadanie pohrebných komôr v pyramídach

VEDA NA DOSAH

Na spôsoboch ich detekcie pracoval tím geofyzika Romana Pašteku z Univerzity Komenského v Bratislave.

Chufuova pyramída v Gíze. Zdroj: iStockphoto.com

Veľká pyramída v Gíze, známa aj ako Chufuova pyramída. Zdroj: iStockphoto.com

Pyramídy a tajomstvá, ktoré ukrývajú, lákajú ľudstvo už tisícročia. Hľadanie doteraz neobjavených pohrebných komôr v ich vnútri je aj vo vedeckej komunite atraktívnou témou. Slovenskí vedci pod vedením geofyzika Romana Pašteku z Univerzity Komenského v Bratislave už dlhé roky pracujú na spôsoboch detekcie podpovrchových dutín. Nedávno svoje nové zistenia publikovali v časopise Journal of Archaeological Science: Reports.

Hľadanie podpovrchových dutín pomocou viacerých geofyzikálnych metód sa v praxi úspešne používa napríklad v archeológii, ale aj v iných odvetviach. Na objavovanie skrytých dutín vedci teraz otestovali merania pomocou súčasnej modernej gravimetrie. Na štúdii v špičkovom archeologickom časopise pracovali slovenskí vedci spolu s kolegami z Česka a Nemecka.

Odhady túžia overiť na Veľkej pyramíde v Gíze

Gravimetria sa zaoberá meraním tiažového poľa Zeme a je odvetvím geofyziky a geodézie. Vďaka nej je možné nájsť podpovrchové dutiny, čo je ideálny spôsob na nedeštruktívny archeologický prieskum. „Dutý priestor v hmote, akou je napríklad pyramída, spôsobí jemný pokles nameraného tiažového zrýchlenia. Dutiny s určitými rozmermi a do určitej hĺbky je takto možné detegovať pomocou moderných prístrojov – takzvaných gravimetrov,“ hovorí Roman Pašteka, profesor Univerzity Komenského.

Z nových počítačových simulácií vyplýva, že pri odhadnutí rozmerov neznámej dutiny a pri veľmi presnom a opakovanom meraní je možné dutinu zachytiť aj z povrchu pyramídy. Toto zistenie je významné pre odborníkov, ktorí sa venujú hľadaniu skrytých pohrebných komôr.

„To, čo sa nám podarilo našimi simuláciami zistiť, je veľkou výzvou do budúcnosti. Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo zúčastniť sa na projekte, v ktorom by sme naše odhady mohli overiť praktickými meraniami priamo na povrchu Veľkej pyramídy v Gíze,“ dodáva Roman Pašteka z UK. Nové výsledky otvárajú možnosti pre ďalší výskum v tejto oblasti.

DOI: 10.1016/j.jasrep.2022.103464
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky