Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí študenti získali 3 medaily na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde

VEDA NA DOSAH

Súťaže sa zúčastnilo 204 študentov zo 45 krajín sveta.

Ilustrácia symbolov fyziky. Zdroj: iStockphoto.com

Pôvodne malo podujatie prebiehať od 7. do 15. decembra v Litve, avšak z dôvodu protipandemických opatrení prebehla súťaž v online priestore.

Organizačne olympiádu zabezpečoval Moskovský inštitút fyziky a techniky z Ruskej federácie. Po online príprave slovenskí stredoškoláci súťažili z jedného miesta, a to z Ústavu fyzikálnych vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Teoretické úlohy sa týkali magnetizmu, elektrostatiky, mechaniky a optiky. Experimentálna časť bola zameraná na kryštalografiu.

Spolu sa na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde zúčastnilo 204 súťažiacich zo 45 krajín sveta. Slovenská republika získala na tejto súťaži tri medaily, konkrétne dve strieborné a jednu bronzovú.

Strieborné medaily priniesli študenti Ronald Doboš z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach a Jozef Csipes z Gymnázia Grösslingová 18 v Bratislave.

Bronzovú medailu získal Pavol Pivko z Gymnázia Grösslingová v Bratislave.

V poradí krajín sa Slovensko umiestnilo na štrnástom mieste.

Organizačne zabezpečovali účasť našich súťažiach Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády a IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: IUVENTA

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky