Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Optický systém z Modry ocenil španielsky kráľ

Martina Pitlová

Systém AMOS na špičkovom svetovom observatóriu

Astronómom z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa podarilo v marci 2015 nainštalovať originálne astronomické zariadenie – systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System) na špičkovom Európskom severnom observatóriu na Kanárskych ostrovoch.

Európske pozorovacie observatórium na Kanárskych ostrovoch tvoria dve observatóriá – Roque de los Muchachos a Teide. Je to vôbec prvá inštalácia takéhoto vlastného zariadenia slovenskými astronómami v zahraničí. Systém AMOS bol vyvinutý na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre a slúži na pozorovanie celej oblohy a určovanie dráh meteorov. AMOS je patentovo chránený vo forme úžitkového vzoru a bol ocenený Zlatou medailou na výstave vynálezov a inovácií INVENTO 2013 v spolupráci s CVTI SR. AMOS poskytuje vedecké informácie o meteoroidoch – malých telesách Slnečnej sústavy – pri ich strete so Zemou, a nepriamo aj o ich materských telesách – kométach a asteroidoch na dráhach v okolí Zeme. Umiestnením zariadenia na astronomických observatóriách v nadmorskej výške nad 2 300 metrov, s tmavou oblohou a vynikajúcimi pozorovacími podmienkami, dosahuje systém AMOS vysokú efektivitu. RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a spoluautor systému vysvetľuje: „Zároveň je schopný sledovať zdroje meteoridných častíc zo severnej a z veľkej časti južnej nočnej oblohy a poskytovať cenné údaje pre vytvorenie modelu  populácie meteoridov v okolí Zeme.“ Pri prevádzke satelitov na obežnej dráhe a medziplanetárnych sond sú tieto modely nevyhnutné. 

Systém AMOS na špičkovom svetovom observatóriu

Čo sa deje nad našimi hlavami

Ďalšou ambíciou astronómov z UK v Bratislave je inštalácia systému AMOS v Čile a tiež pokrytie celej južnej oblohy. Tým bude zabezpečené sledovanie prítoku medziplanetárnej hmoty do atmosféry Zeme spolu so stanicami na Slovensku, v Čile, na Kanárskych ostrovoch z rôznych smerov. Vďaka dielu astronómov z Univerzity Komenského v Bratislave vieme, že to, čo sa deje nad našimi hlavami, je systematicky sledované a v prípade mimoriadnej udalosti dokážu naši odborníci vypočítať dráhu a prípadné miesto dopadu telesa. Nová generácia systému AMOS bola navrhnutá, vyvinutá, skonštruovaná, otestovaná a inštalovaná v rámci projektu APVV-0517-12 skupinou astronómov a technických pracovníkov Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave (Juraj Tóth, Dušan Kalmančok, Pavol Zigo, Leonard Kornoš, Jozef Világi, Jaroslav Šimon). 

Inaugurácia u Filipa VI.

Systém AMOS bol dokonca 27. júna 2015, pri príležitosti 30. výročia založenia astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch, inaugurovaný španielskym kráľom Filipom VI. Juraj Tóth, spoluautor systému, osobne predstavil kráľovi Filipovi VI. unikátne zariadenie AMOS a zároveň mu ukázal jeden z fragmentov meteoritu, ktorý pracovníci Univerzity Komenského v Bratislave našli v roku 2010 pri Košiciach – ako príklad nedávneho pádu meteoritu na ostrove Tenerife pozorovaného dvojicou kamier AMOS. V inauguračnej reči španielsky kráľ vyzdvihol úlohu observatórií a nových astronomických prístrojov na Kanárskych ostrovoch ako príspevku k pokroku v astronómii. Vďaka plodnej medzinárodnej spolupráci viac ako 20 krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko, vynikajúcim pozorovacím podmienkam a zákonnej ochrane pred svetelným znečistením sa observatóriá La Palma a Tenerife radia medzi popredné svetové vedecké pracoviská.

Juraj Tóth so španielskym kráľom

Viac o slovenských vedcoch a ich objavoch, s ktorými dosiahli na poli svetovej vedy mimoriadne úspechy, sa dočítate v brožúre Svetová slovenská veda I. a Svetová slovenská veda II.

Spracovala: Martina Pitlová

Zdroj a foto: Univerzita Komenského v Bratislave

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky