Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Misia na simulovaný Mars pod vedením Michaely Musilovej bola úspešná

Marta Bartošovičová

Michaela Musilová na misii v Utahu, USA

Medzinárodná posádka piatich „marsonautov“ z celého sveta nedávno ukončila svoju misiu na simulovaný Mars. Aj keď išlo iba o simuláciu, reálne napodobňovala život ľudí na Marse. Veliteľkou posádky bola slovenská vedkyňa Dr. Michaela Musilová, ktorá bola na Marťanskej púštnej výskumnej stanici MDRS (Mars Desert Research Station) v Utahu, v USA už druhý krát. Jej účasť na misii podporilo a sčasti financovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Misia zrealizovala za necelé tri týždne (od 13. januára 2017) viacero unikátnych vedeckých a technických projektov. Medzi nimi bol aj výskumný projekt víťazov súťaže Misia Mars, ktorú zorganizovala Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) v spolupráci so Slovenskými elektrárňami. Študentky z Gymnázia Detva navrhli pestovanie špenátu v podmienkach Marsu. Ďalším slovenským projektom bolo testovanie trvanlivosti kolostra a beta glukánu v marťanských podmienkach. Ide o prírodné produkty, ktoré podporujú imunitný systém. Vyvíjajú a produkujú ich malé inovačné firmy v spolupráci s Výskumným ústavom potravinárskym Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). 

Vzdelávacie a výskumné projekty realizované na MDRS:

1. Výskum kolostra (Kozí vŕšok) a beta glukánu (NPPC)

2. Experiment pestovania špenátu výhercov slovenskej súťaže pre študentov Misia Mars (Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity – SOSA a Slovenské elektrárne)

3. 3D tlač tehál s použitím simulovanej marťanskej pôdy

4. Psychologická príprava posádky zvládnutím kritických úloh a schopností rozhodovať sa počas izolácie od „Zeme“

5. Geologické štúdie povrchu simulovanej červenej planéty

6. Umelecké, vzdelávacie a popularizačné aktivity pre zvýšenie interakcie verejnosti, študentov a výskumnej komunity, najmä vo vesmírnom sektore

7. Štúdie pestovania rôznych plodín na MDRS v spolupráci s Mendelovou a Masarykovou Univerzitou v Brne

Niektoré experimenty ešte pokračujú. Ďalšie sa uskutočnia v niekoľkých slovenských inštitúciách a tiež na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave.

Marťanská púštna výskumná stanica MDRS 

Výskumnú stanicu MDRS vybudovala nezisková spoločnosť Mars Society v roku 2001 vo vysokých nadmorských výškach studenej púšte v Utahu ako prípravu na náročnosť a prekážky, ktoré budú čakať ľudí pri živote na červenej planéte. Skladá sa zo štyroch budov: ubytovne, skleníka, tzv. „vedeckého dómu“ a observatória. Ubytovňa má tvar valca, dve poschodia a v priemere iba 8 metrov. Opustiť stanicu je možné len v astronautickom skafandri a posádky tam musia prežiť len s obmedzeným množstvom elektriny, vody, vysušeného astronautického jedla a iných potrebných vecí.

Výber členov posádky

Astrobiologička Dr. Michaela Musilová, MSc.,  ako veliteľka mala možnosť pomôcť pri výbere členov medzinárodnej posádky. Išlo o to, aby tam boli nielen experti z rôznych odborov vedy a techniky, ale aby boli aj navzájom kompatibilní. „Bol to dobrý výber posádky, pretože sme napriek množstvu problémov dokázali všetko pokojne a profesionálne vyriešiť.   Išlo napríklad o veterné smršte, snehové búrky a iné krízové situácie, počas ktorých posádka stratila dve tretiny svojej zásoby vody a museli vedieť existovať na simulovanom Marse aj napriek tomu,“ povedala Michaela Musilová.

Marťanská púštna výskumná stanica MDRS v Utahu, USA 

Nové možnosti vzdelávania pre kozmický výskum a priemysel

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) otvára na Slovensku niekoľko kozmických inkubátorov – študentské laboratóriá, zamerané na vzdelávanie študentov v oblasti kozmických technológií. Prvé dve laboratóriá vznikli vďaka spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE). Cieľom oboch pracovísk je vzdelávať a motivovať mladých ľudí k vedecko-technickým odborom. Kozmické inkubátory budú vhodným spôsobom dopĺňať štúdium na vysokej škole. SOSA prostredníctvom nich plánuje odovzdávať praktické skúsenosti z vývoja a testovania 1. slovenskej družice skCUBE. Družica  bola úspešne dokončená a otestovaná koncom roka 2015. Členovia technického tímu skCUBE sa budú podieľať priamo na výuke.

Dekan FEI STU prof. Dr. Ing. Miloš Oravec v tejto súvislosti pripomenul, že „SOSA pôsobí v priestoroch FEI STU v Bratislave od nového roku. Prebehlo tu už niekoľko aktivít pre študentov, ako napríklad workshop o základoch elektroniky a senzorov“.

Študenti sa budú môcť zapojiť aj do iných kozmických projektov, ktoré SOSA pripravuje v spolupráci s FEI STU a LF TUKE. Ide napríklad o vedenie riadiaceho strediska pre skCUBE na FEI STU, práca na suborbitálnom raketovom nosiči Ardea a rozvíjanie spolupráce so špičkovými zahraničnými univerzitami ETH vo Švajčiarsku a Technion v Izraeli. Medzinárodná spolupráca so zahraničnými odborníkmi na kozmickú vedu a priemysel bude zameraná na rozvoj inkubátorov, vývoj a vypustenie flotily cubesatov, ktoré by sa mohli v budúcnosti využiť  na detekciu tzv. gamma zábleskov z vesmíru.

Predsedníčka SOSA Dr. Michaela Musilová informovala, že inkubátory sú v súčasnosti v pilotnej prevádzke a zdôraznila: Cez rozličné granty sa snažíme získať aj financovanie na podporu týchto pracovísk. Veríme, že tak budeme môcť nadchnúť mladé generácie pre vesmírne bádanie, ktoré má ale obrovské aplikácie aj tu dole, na Zemi. Začínajúc s elektronikou, automatizáciou a programovaním, neskôr to budeme môcť rozšíriť aj do iných odborov vesmírneho výskumu a priemyslu.“ Dr. Musilová dodala: „Dúfam, že aj takýmto spôsobom podporíme mladých šikovných ľudí, ktorí potom v budúcnosti môžu byť motorom slovenských inovácií a ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku“.

 

Informácie poskytli:

Dr. Michaela Musilová, predsedníčka SOSA

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU   

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Dr. M. Musilovej


CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky