Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júl bol mesiacom fyzikálnych medailí

VEDA NA DOSAH

Slovenskí študenti priniesli z Medzinárodnej fyzikálnej olympiády 2021 (IPhO 2021) jednu striebornú a štyri bronzové medaily.

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

V dňoch 17. až 27. júla 2021 sa uskutočnil 51. ročník IPhO 2021. Hlavným usporiadateľom súťaže bola tento rok Litva, avšak vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaž konala dištančne.

Slovenské družstvo súťažilo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Účasť družstva SR na 51. ročníku IPhO zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Fyzikálnej olympiády.

Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 365 súťažiacich zo 76 krajín sveta. Väčšinu krajín zastupovalo družstvo zložené z piatich súťažiach študentov stredných škôl a dvoch vedúcich.

Slovenskú republiku reprezentovali študenti Jozef Csipes, Pavol Šimkovič, Štefan Slavkovský, Adam Džavoronok a Pavol Pivko.

Vedúcim delegácie bol profesor Ivo Čáp a pedagogickým vedúcim doktor Ľubomír Konrád.

Dozerajúcimi boli doktor Ľubomír Mucha a doktor Tomáš Lučivjanský.

Organizátori v Litve zabezpečili týždenný program, ktorý pozostával z dvoch súťažných dní a online voľnočasových aktivít.

Riešenia študentov opravili nezávisle odborná komisia organizátorov i vedúci delegácie. Zosúladenie hodnotenia sa realizovalo formou moderácie každej úlohy medzi korektormi a vedúcimi družstva.

Medaily pre slovenských fyzikov

Za riešenie úloh bolo možné získať maximálne 50 bodov.

Na základe bodového hodnotenia študentských riešení úloh zostavili organizátori poradie súťažiacich a medzinárodný výbor určil hranice pre jednotlivé druhy ocenenia.

Hranica pre zisk zlatej medaily bola 33 bodov, striebornej 23,5 bodu a bronzovej 14,4 bodu.

Výsledky jednotlivých úspešných súťažiacich sa nachádzajú na stránke www.ipho2019.org.il.

Napriek tomu, že úlohy boli fyzikálne pomerne náročné a vyžadovali si netradičný tvorivý prístup, všetci súťažiaci slovenskej reprezentácie si z IPhO 2021 odniesli cenné medaily.

O svojom talente a dobrej odbornej príprave presvedčila slovenská delegácia ziskom jednej striebornej (Jozef Csipes) a štyroch bronzových medailí (Adam Džavoronok, Štefan Slavkovský, Pavol Pivko a Pavol Šimkovič), čím zaujala umiestnenie v prvej tretine zúčastnených krajín.

Zdroj

IUVENTA – Slovenský intšitút mládeže

(DK)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky