Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – príležitosť pre mladé talenty

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: Festival vedy a techniky AMAVET

Jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. V tomto roku sa uskutoční už 21. ročník objavovania talentov v oblasti vedy a techniky. Záštitu nad festivalom prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Vďaka účasti zahraničných partnerov z Mexika, Belgicka, Ruska a Českej republiky má festival medzinárodný charakter. Je tiež jedným z podujatí siete vedeckých výstav Intel ISEF a národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov – EUCYS.

Festival vedy a techniky AMAVET je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním. Je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne. Vo svojich vedátorských projektoch nachádzajú problémy, ktoré analyzujú, hľadajú riešenia, tvoria pokusy a stanovia závery.

Kategórie súťaže

Celkový počet kategórií je 11, a to: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geoveda, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

Žiaci vo vedátorských projektoch nachádzajú problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a stanoví závery. Svoje projekty predstavia prostredníctvom posterových prezentácií a výstavných exponátov členom hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Komisia posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne, dáva im spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektov a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu.

Registrácia

Registrácia prebieha formou online prihlášky na stránke https://registracia.amavet.sk/. Ukončenie registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 10. októbra 2018 o 12.00 h.

Termíny krajských kôl súťaže

Dňa 18. 10. 2018 sa bude konať krajské kolo Košického a Prešovského kraja. Dňa 19. 10. 2018 sa uskutočnia krajské kolá Nitrianskeho kraja, Trenčianskeho kraja, Bratislavského a Trnavského kraja, Žilinského kraja a Banskobystrického kraja.

Termíny krajských kôl súťaže AMAVET 2018

Celoslovenské finále

Najúspešnejší žiaci krajských kôl z celého Slovenska sa zúčastnia celoslovenského finále so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií z Mexika, Belgického kráľovstva, Českej republiky a Ruskej federácie. Účastníci z jednotlivých krajín si budú môcť vymeniť skúseností a nadviazať priateľstvá. Tým má Festival vedy a techniky AMAVET významný medzinárodný charakter.

Kontakt: Dávid Richter, koordinátor súťaže, richter@amavet.sk

Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52 Bratislava, www.amavet.sk

AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 28 rokov! Združuje 4 500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. AMAVET je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách. Od roku 2006 je členom Society for Science & the Public, americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť, ktorá organizuje najprestížnejšiu súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác na svete Intel ISEF.

 

Informácie poskytol: Ing. Ján Nemec, koordinátor projektov, e-mail: nemec@amavet.sk

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.festivalvedy.sk/cms/index.php

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky