Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EMA schválila podanie tretej dávky vakcíny proti SARS-CoV-2

VEDA NA DOSAH

Stanovisko Európskej liekovej agentúry (EMA) sa týka ľudí s normálne fungujúcim, ale aj oslabeným imunitným systémom. Treba však medzi nimi rozlišovať.

Vakcína a EÚ. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

EMA schválila zvážiť možnosť podania tretej dávky 4. októbra, ale upozorňuje, že je dôležité rozlišovať medzi extra dávkou pre ľudí s oslabeným imunitným systémom a posilňovacími dávkami pre ľudí s normálnym imunitným systémom.

Tretia dávka vakcíny pre ľudí s normálnou imunitou

Podanie takzvanej posilňovacej dávky – 3. dávky – vakcíny proti covidu-19 možno zvážiť u ľudí vo veku 18 rokov a starších najmenej 6 mesiacov po druhej dávke. Odporúčanie Výboru pre humánne lieky (CHMP) agentúry EMA sa týka vakcíny Comirnaty (BioNTech/Pfizer). CHMP vyhodnotil, že dostupné údaje o účinku tejto vakcíny potvrdzujú nárast hladín protilátok pri podaní posilňovacej dávky približne 6 mesiacov po druhej dávke u osôb vo veku od 18 do 55 rokov. EMA v súčasnosti vyhodnocuje údaje na podporu posilňovacej dávky vakcíny Spikevax (Moderna).

Ľudia s vážne oslabenou imunitou ju môžu dostať skôr

CHMP tiež dospel k záveru, že ľuďom s vážne oslabeným imunitným systémom je možné podať ďalšiu dávku vakcín Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna) proti covidu-19 najmenej 28 dní po druhej dávke. Odporúčanie prichádza na základe štúdií, ktoré ukázali, že dodatočná dávka týchto vakcín zvyšuje schopnosť vytvárať protilátky proti vírusu, ktorý spôsobuje covid-19 u pacientov s transplantovaným orgánom s oslabeným imunitným systémom.

Aj keď neexistuje žiadny priamy dôkaz, že schopnosť vytvárať protilátky u týchto pacientov ich chráni proti covidu-19, očakáva sa, že dodatočná dávka zvýši ochranu aspoň niektorých pacientov.

Riziko zápalových srdcových ochorení alebo iných veľmi zriedkavých vedľajších účinkov po posilňovacej dávke nie je známy a je starostlivo monitorovaný. EMA bude naďalej monitorovať a skúmať všetky údaje o bezpečnosti i účinnosti očkovacích látok a aktualizovať ich.

Niektoré európske krajiny, ako sú Francúzsko a Nemecko, začali podávať tretiu dávku vakcíny proti covidu-19 ešte pred zverejnením oficiálneho stanoviska EMA. Treťou dávkou očkujú aj USA, Anglicko či Izrael. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bohaté krajiny za toto náhlenie kritizovala. Odôvodňovala to tým, že milióny ľudí na svete ešte nedostali ani prvú dávku. Viaceré krajiny časť nakúpených vakcín darúvajú chudobnejším krajinám. Napríklad Slovensko daruje Taiwanu 160-tisíc vakcín na ochranu proti koronavírusu. Ide o vakcíny od AstraZeneca.

Zdroj: EMA, Ministerstvo hospodárstva SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky