Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

DNA DAY na Slovensku ponúka pestrý program

Marta Bartošovičová

DNA genetického materiálu helix

Zaujíma Vás genetika? Ak áno, príďte na niektoré z podujatí DNA DAY (Deň DNA), ktoré sa uskutočnia 24. apríla 2019 v Prešove a 25. apríla 2019 v Bratislave a Nitre. Na programe sú rôzne podujatia organizované s podporou univerzít, vedeckých pracovísk a ďalších inštitúcií.

DNA DAY Slovakia - logoCieľom DNA DAY na Slovensku je pripomenúť si kľúčové objavy v genetike a zvýšiť povedomie verejnosti o DNA a jej dôležitosti. V tento deň si pripomíname objavenie dvojitej špirály DNA v roku 1953 a dokončenie projektu ľudského genómu v apríli 2003. DNA (deoxyribonucleic acid) je nositeľkou genetickej informácie bunky a, v nej je zašifrovaná informácia, podľa ktorej sa formujú všetky znaky a vlastnosti väčšiny živých organizmov vrátane človeka. Väčšinou je DNA v bunke uložená ako dvojzávitnicová špirála. 

BRATISLAVA: 25. apríla 2019 (štvrtok) 9.00 – 15.00 hod.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), Mlynská dolina, Ilkovičova 6, pavilón B1

Hlavnými organizátormi DNA DAY sú Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK a Katedra genetiky a biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Na programe podujatia sú prednášky:

Prečo sú naše bunky odlišné, keď majú rovnakú DNA? – Božena Smolková 
Dokážeme porozumieť vlastnému mozgu? – Tomáš Hromádka 
Využití celogenomových CRISPR knihoven v onkologickém výzkumu (v českom jazyku) – Petr Müller

S hlavnou prednáškou: Prečo sa baktérie stali tak rýchlo rezistentnými na antibiotiká? (v anglickom jazyku) vystúpi Didier Mazel, genetik, vedúci výskumných projektov analyzujúcich baktérie a ich evolučný mechanizmus, z Pasteur Institute v Paríži, Francúzsko.

Súčasťou podujatia na PriF UK v Bratislave je výstava, interaktívne stánky, tombola a súťaže, ktorých vyhodnotenie bude na DNA DAY. Vstup voľný!

Prednáška na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Prednáška na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

NITRA: 25. apríla 2019 13.00 – 15.00 hod.

Miesto konania: Výskumné centrum AgroBioTech (VC ABT) v Nitre, kongresová sála

DNA Day je spojený s Prezentačným dňom Výskumného centra AgroBioTech. Ide o vedecké podujatie zamerané na propagáciu významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa s významnými molekulárno-genetickými analýzami. Súčasťou podujatia bude prezentácia vedeckej práce vybraných laboratórií VC ABT.

Sekcia I: DNA Day
Nukleologenéza včasných embryí – František Strejček
Alergomika v službách moderného človekaJana Žiarovská
Kvantitatívna qPCR verzus digitálna droplet PCR v analýze génovej expresieVeronika Lancíková
Vedecké bádanie v genetických laboratóriách VC ABT ako ho (ne)poznáme – Veronika Fialková

Sekcia II: Od základných laboratórnych techník vo VC ABT až po aplikovaný výskum
Eukaryotická bunka – pohľad cez objektív mikroskopu (Požgajová M., Ďúranová H.)
Optická emisná spektrometria v environmentálnom priestore (Miškeje M., Árvay J., Štefániková J., Bilčíková J., Kováčik A.)

Plagát k podujatiu

V laboratóriu Výskumného centra AgroBioTech v Nitre

PREŠOV: Deň genetiky – „DNA day“ 24. apríla 2019 od 9.00 do 15.00 

Miesto konania: Fakulta zdravotníckých odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Partizánska 1, aula č. 119

V tento deň sa uskutoční konferencia, ktorá má na programe nasledovné prednášky:

Genetické faktory ovplyvňujúce priebeh parodontitídydoc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Katedra dentálnej hygieny, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove

Inovatívne diagnostické metódyMgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, PhD., Lekárska fakulta, Laboratórium klinickej a molekulárnej genetiky, Univerzita Komenského Bratislava (Department of Pediatics, National Institute of Children ́s disease and Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava)

Geneticky podmienené orálne ochorenia a stavyMUDr. Mária Matuševská, MUDr. Tatiana Klamárová, PhDr. Alexander Kovaľ, PhD., Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny, Prešovská univerzita v Prešove
Genetické pozadie vzťahu obezity a osteoporózyAndrea Babejová, Jarmila Bernasovská, Mária Konečná, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Ischemická choroba srdca z pohľadu genetiky – Zuzana Gogaľová, Janka Poráčová, Katarína Hricová, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove, Nemocnica Košice-Šaca, Košice
Farmakogenetika osteoporózyMatúš Mathia, Iveta Boroňová, Soňa Mačeková, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Polymorfizmy kandidátnych génov zodpovedných za vývoj skloviny v etiológii zubného kazu – Zuzana Midová, Iveta Boroňová, Jarmila Bernasovská, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Genetické aspekty kardiovaskulárnych ochorení a dyslipoproteinémií – Hedviga Vašková, Janka Poráčová, Vincent Sedlák, Marta Blaščáková Mydlárová, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Postup genetického vyšetrenia v praxi dentálneho hygienika + praktická ukážka – Mgr. Lucia Hudáková, PhD., PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, PhDr. Alexander Kovaľ, PhD., PhDr. Michal Ferko, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny, Prešovská univerzita v Prešove

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: PriF UK v Bratislave

Výskumné centrum AgroBioTech 

Ilustračný obrázok: pixabay.com (geralt)

Ďalšie informácie o DNA DAY Slovakia: http://dnaday.sk/sk/domov/

Viac článkov o genetike od profesorky Evy Miadokovej na portáli VEDA NA DOSAH

Kvíz o DNA

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky