Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Oživte faraónove hady podľa návodu z Vedeckej show

VEDA NA DOSAH

Vyskúšajte si pokus, v ktorom magické útvary povstanú z popola ako bájny vták fénix.

Vôňa karamelu je neodolateľná. A to vám ani karamel nemusí chutiť. V tomto prípade naozaj nemusí, pretože jeho vôňu síce zacítite, no jesť ho určite neodporúčame. Karamelizácia sacharózy je však jedným z javov, na ktorom sa vznik faraónových hadov zakladá.

Pozor! Pri tomto pokuse budete potrebovať niečo, čo obvykle nie je nutné: dospelého človeka. Ide totiž o pokus s otvoreným ohňom. Rovnako nezabudnite na ochranné okuliare a kontrolovaný prísun čerstvého vzduchu (pozor na prievan!).

Čo potrebujete?

Na tento pokus budeme potrebovať zaujímavé ingrediencie. Dôležitý je technický lieh, ktorý z pokusu robí naozaj nebezpečnú záležitosť. Ide o etanol, ktorý je veľmi horľavý a dráždi sliznice, takže si pri manipulácii treba dávať pozor. Kúpite ho napríklad v obchodoch s farbami.

Ostatné chemikálie sú jedlé a neškodné. Sacharózu (cukor, C12H22O11) a hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna, NaHCO3) máte pravdepodobne aj doma.

Na pokus potrebujete aj nehorľavú podložku (ideálne tanier), zapaľovač alebo zápalky, lyžičku, roztieračku s roztieradlom a popol (pokojne aj krbový alebo popol z opekania).

Nákupný zoznam:

  • technický lieh,
  • sacharóza,
  • sóda bikarbóna.

Pomôcky:

  • nehorľavá podložka,
  • zapaľovač alebo zápalky,
  • lyžička,
  • roztieračka s roztieradlom,
  • popol.

Čo sa pri pokuse deje

Proces, ktorý sledujeme, je karamelizácia alebo tiež termická degradácia cukru. Je to oxidácia cukru, ktorá vzniká zahriatím cukru nad 110 °C, závisí aj od druhu cukru. Tento jav môžeme často sledovať napríklad pri pečení koláčov, keď cukor a sóda bikarbóna v ceste reagujú pri vyššej teplote.

Faraónove hady robia to isté, karamelizovaný cukor so sódou bikarbónou pri vysokej teplote rastú do priestoru a vytvárajú útvary, pripomínajúce tajomné hady. Po vykonaní pokusu oheň zahaste vodou. Faraónove hady si môžete vystaviť alebo pokojne aj zahodiť do komunálneho odpadu.

Dobrú zábavu!

Vedecká show vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky