Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Oživte faraónove hady podľa návodu z Vedeckej show

VEDA NA DOSAH

Vyskúšajte si pokus, v ktorom magické útvary povstanú z popola ako bájny vták fénix.

Vôňa karamelu je neodolateľná. A to vám ani karamel nemusí chutiť. V tomto prípade naozaj nemusí, pretože jeho vôňu síce zacítite, no jesť ho určite neodporúčame. Karamelizácia sacharózy je však jedným z javov, na ktorom sa vznik faraónových hadov zakladá.

Pozor! Pri tomto pokuse budete potrebovať niečo, čo obvykle nie je nutné: dospelého človeka. Ide totiž o pokus s otvoreným ohňom. Rovnako nezabudnite na ochranné okuliare a kontrolovaný prísun čerstvého vzduchu (pozor na prievan!).

Čo potrebujete?

Na tento pokus budeme potrebovať zaujímavé ingrediencie. Dôležitý je technický lieh, ktorý z pokusu robí naozaj nebezpečnú záležitosť. Ide o etanol, ktorý je veľmi horľavý a dráždi sliznice, takže si pri manipulácii treba dávať pozor. Kúpite ho napríklad v obchodoch s farbami.

Ostatné chemikálie sú jedlé a neškodné. Sacharózu (cukor, C12H22O11) a hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna, NaHCO3) máte pravdepodobne aj doma.

Na pokus potrebujete aj nehorľavú podložku (ideálne tanier), zapaľovač alebo zápalky, lyžičku, roztieračku s roztieradlom a popol (pokojne aj krbový alebo popol z opekania).

Nákupný zoznam:

  • technický lieh,
  • sacharóza,
  • sóda bikarbóna.

Pomôcky:

  • nehorľavá podložka,
  • zapaľovač alebo zápalky,
  • lyžička,
  • roztieračka s roztieradlom,
  • popol.

Čo sa pri pokuse deje

Proces, ktorý sledujeme, je karamelizácia alebo tiež termická degradácia cukru. Je to oxidácia cukru, ktorá vzniká zahriatím cukru nad 110 °C, závisí aj od druhu cukru. Tento jav môžeme často sledovať napríklad pri pečení koláčov, keď cukor a sóda bikarbóna v ceste reagujú pri vyššej teplote.

Faraónove hady robia to isté, karamelizovaný cukor so sódou bikarbónou pri vysokej teplote rastú do priestoru a vytvárajú útvary, pripomínajúce tajomné hady. Po vykonaní pokusu oheň zahaste vodou. Faraónove hady si môžete vystaviť alebo pokojne aj zahodiť do komunálneho odpadu.

Dobrú zábavu!

(TL)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.