Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trnavská univerzita ponúka školám výskum v novom chemickom laboratóriu

VEDA NA DOSAH

Sú v ňom moderné prístroje aj audiovizuálna technika. Hlavne v ňom však môžete komunikovať s univerzitnými vedcami.

Otvorenie nového chemického laboratória na TU v Trnave. Zdroj: Katedra chémia TU v Trnave

Otvorenie nového chemického laboratória na TU v Trnave. Zdroj: Katedra chémia TU v Trnave

Trnavská univerzita (TU) chce školám v Čechách a na Slovensku ponúknuť možnosť interaktívneho vzdelávania v novom laboratóriu. Je vybavené nielen novým nábytkom, ale predovšetkým modernými prístrojmi a audiovizuálnou technikou umožňujúcou živý internetový prenos.

Hlavný prínos týchto inovácií spočíva v prepojení žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania a vedcov na univerzite cez riešenie spoločných výskumných tém. Vybudovanie laboratória je jedným z výstupov cezhraničnej spolupráce medzi Trnavskou a Ostravskou univerzitou v rámci projektu INTERREG, ktorého celkový rozpočet predstavuje 291 881,51 eura.

Trnavská univerzita našla inšpiráciu počas pandémie covidu

Myšlienka vytvoriť moderné laboratórium vznikla počas pandémie covidu-19, keďže študenti boli odlúčení od svojich učiteľov a nemali prístup do laboratórií.

„Prostredníctvom obstaraného vybavenia sa teraz vieme spojiť so školami v rámci celého Slovenska. Zároveň pripravujeme vzdelávací program a materiály, ktoré budú po pilotnom overení poskytnuté školám. Prostredníctvom audiovizuálnej techniky môžeme priamo komunikovať so školami. Samotné laboratórium je teda len prerekvizitou k ďalším aktivitám. Priestory laboratória budú, samozrejme, slúžiť aj našim študentom pri príprave do praxe, pri tvorbe rôznych podporných učebných materiálov, tichých videí k učebniciam, na ktorých už dlhšie pracujeme,“ vysvetľuje docentka Katarína Kotuľáková z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Trnavská univerzita chce rozvíjať zručnosti pre pracovný trh

Zámerom samotného projektu Adaptácia výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania pre dištančné a online vyučovanie/skúmanie v éteri (304011AZC7) je zabezpečenie rozvoja kľúčových kompetencií požadovaných na trhu práce aj formou dištančného a online vyučovania. Nástrojom bude vzdelávací program založený na aktívnom prístupe žiaka k poznávaniu prírodovedných a technických otázok cez výskumne ladenú koncepciu prírodovedného a technického vzdelávania online.

Zdroj: TS TU v Trnave
(GL)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky