Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedci prednášajú pred medzinárodným odborným publikom

Monika Tináková

víťazi súťaže BASF

Medzinárodná konferencia BYPoS (Bratislava Young Polymer Scientists workshop) dáva už od roku 2007 priestor mladým polymérnym vedcom, ktorí sú ešte len na začiatku svojej vedeckej kariéry. Dostávajú príležitosť vystúpiť so svojimi prednáškami pred medzinárodnými odborníkmi v oblasti makromolekulovej chémie a pre mnohých je táto príležitosť kľúčovou životnou skúsenosťou a ideálnou štartovacou pozíciou pre účasť na ďalších konferenciách, ktoré výskumníci za svoj život absolvujú.

„Vymysleli sme to spolu s kolegami, J. Mosnáčkom, J. Kronekom, M. Dankom a D. Jochec Moškovou, s ktorými sme v tom čase už boli mladí vedeckí pracovníci a cítili sme, že potrebujeme naberať skúsenosti s prezentovaním – či už po obsahovej stránke, kedy si treba prednášku naozaj odborne pripraviť, ale aj po formálnej stránke. Pre mnohých je to vôbec prvá prezentácia v inom ako slovenskom jazyku a ešte aj pred medzinárodnými odborníkmi,“ povedala Mgr. Silvia Podhradská, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu polymérov SAV a jedna z organizátorov konferencie.

Organizátori si od začiatku kladú jasný cieľ – poskytnúť mladým začínajúcim vedcom dynamickú platformu, ktorá im umožní precvičiť si prezentačné zručnosti a zároveň poskytne vhodné osobné prostredie pre stimuláciu kritického myslenia a vznik spolupráce medzi mladými vedcami. Tento rok sa BYPoS konal v dňoch 12. – 16. júna 2017 v atraktívnom prostredí Zemplínskej Šíravy. Organizátori uvítali mladých výskumníkov z ôsmych krajín Európy vrátane Nemecka, Rakúska, Čiech, Ukrajiny, Maďarska, Srbska, Španielska a samozrejme Slovenska. Workshopu sa zúčastnili nielen PhD študenti, ale aj diplomanti so záujmom o vedu. Svojou účasťou poctili konferenciu aj piati pozvaní prednášatelia.

„Úprimne sme sa potešili, že naše pozvanie prijala úspešná a inšpiratívna dáma od našich západných susedov, doc. Lucy Vojtová z Central European Institute of Technology – CEITEC, Brno, Prof. Christos Likos z Faculty of PhysicsUniversity of Vienna, Dr. Alfréd Kalláy-Menyhárd z Budapest University of Technology and Economics. Prednášal aj Dr. Zoran Marković z Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Beograde, Srbsko, tohto času vedec na Ústave polymérov SAV, ktorý je zároveň držiteľom SASPRO štipendia. A v neposlednom rade aj napriek veľkému pracovnému vyťaženiu medzi nás prišiel zástupca riaditeľa Ústavu polymérov SAV a vedúci Oddelenia syntézy a charakterizácie polymérov Dr. Jaroslav Mosnáček. Vo svojich kľúčových prezentáciách umožnili mladým vedeckým pracovníkom pohľad do ucelených tém ako sú syntéza, modifikácia a charakterizácia polymérov, inteligentné polyméry a biopolyméry, bio-aplikácie polymérov a fyzika polymérov,“ hovorí Ing. Alena Šišková, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu polymérov SAV a predsedníčka organizačného výboru konferencie.

účastníci konferencie

Konferencia nebola len o vede. Pozvaní hostia mali čas aj na relax a oddych a organizátori im predstavili krásy východoslovenskej prírody – vychádzku okolo Morského oka v pohorí Vihorlat či posedenie a degustáciu vín v pivnici v Orechovej, kde hostia ochutnali aj typické zemplínske zabíjačkové špeciality.

Počas konferencie BYPoS bola vyhlásená súťaž BASF o najlepšiu prezentáciu. Hodnotiaca komisia pozostávajúca z pozvaných prednášateľov rozhodla o udelení ocenení za tri najlepšie prezentácie. 1. miesto poputovalo Sandre Orman (Technical University of Vienna), 2. miesto získal Balázs Kirschweng (Budapest University of Technology and Economics) a 3. miesto ostalo v domácich rukách a patrí Róbertovi Baloghovi (Ústav polymérov SAV).

7. ročník konferencie sa podarilo zorganizovať najmä vďaka dlhoročnej podpore vedenia Ústavu polymérov SAV, Slovenskej chemickej spoločnosti a odbornej skupine polyméry, ale aj medzinárodným štruktúram European Polymer Federation, ako aj firmám, ktoré pomohli ako sponzori.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Ústav polymérov SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky