Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladá Češka získala štipendium na výskum inovatívnej cielenej protinádorovej terapie

VEDA NA DOSAH

Jej cieľom je pomocou proteínových nanočastíc obmedziť pôsobenie chemoterapeutík len na vybrané nádorové bunky.

Kurcovej víziou je vytvoriť sofistikované nanotransportéry, ktoré budú schopné cielene sa zhromažďovať na nádorových bunkách. Zdroj: Ústav chémie a biochémie AF MENDELU

Kurcovej víziou je vytvoriť sofistikované nanotransportéry, ktoré budú schopné cielene sa zhromažďovať na nádorových bunkách. Zdroj: Ústav chémie a biochémie AF MENDELU

Doktorandka pôsobiaca v Ústave chémie a biochémie Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne Jana Kurcová získa od mesta Brno štipendium na nasledujúce tri roky, aby mohla pokračovať vo výskume inovatívnych možností cielenej protinádorovej terapie.

Terapia je založená na využití výhod bežne užívaných chemoterapeutík a inteligentne navrhnutých nanozýmov (teda nanomateriálov správajúcich sa podobne ako enzýmy).

Jej cieľom je obmedziť pôsobenie chemoterapeutík len na vybrané nádorové bunky a vyhnúť sa tak častému problému pôsobenia protinádorových liečiv na bunky, ktoré sú ešte zdravé.

Na distribúciu liečiv použije feritínové klietky

Koncept jej výskumu vychádza z proteínových nanočastíc, takzvaných feritínových klietok, do ktorých sa dá zavrieť veľké množstvo aktívnych látok a môžu tak slúžiť ako ich prenášač. Často sú totiž na terapiu využívané práve rôzne nízkomolekulárne liečivá.

Problém však nastáva pri ich uvoľňovaní v cieľovom tkanive – feritín v endolyzozomálnom systéme zvyčajne degraduje, a tak existuje len minimálna šanca uvoľniť liečivo tam, kde je potrebné.

Feritín je globulárny vnútrobunkový proteín, ktorý sa vyskytuje takmer vo všetkých živých organizmoch vrátane baktérií, rias, vyšších rastlín i živočíchov. Slúži ako hlavná zásobáreň železa v prípade eukaryotických i prokaryotických organizmov, pretože železo je pre bunky samo osebe toxické.

Víziou je vytvoriť sofistikované nanotransportéry

Kurcovej víziou je vytvoriť sofistikované nanotransportéry, ktoré budú schopné cielene sa zhromažďovať na nádorových bunkách, pričom aktivujú aplikované liečivo a povedú k zničeniu chorých buniek.

„Dovnútra feritínov by som chcela uzavrieť katalyzátory schopné bioortogonálnych reakcií, ktoré budú prostredníkom medzi neaktívnou a aktívnou formou liečiva. Tieto nanozýmy budú špeciálne povrchovo upravené tak, aby boli schopné vyhľadať nádorovú bunku, prichytiť sa a zotrvať na nej,“ priblížila doktorandka.

Len čo sa v blízkosti nanozýmov objaví špeciálne upravené neaktívne liečivo, prejde pórmi dovnútra nanozýmov, ktoré ho aktivujú do cytotoxickej formy. Takto aktivované bude následne schopné samo prejsť cez membránu nádorových buniek a nastoliť bunkovú smrť.

Štipendium v celkovej hodnote 330 000 českých korún (13 385 eur) študentka získala na základe úspešnej prezentácie svojho výskumu v rámci programu Brno Ph.D. Talent 2023. Primátorkou mesta Brno bude oficiálne prijatá začiatkom marca. Okrem Jany Kurcovej štipendium získa aj niekoľko ďalších doktorandov a doktorandiek z Masarykovej univerzity a Vysokého učení technického v Brne.

Zdroj: TS Mendelu, Wikipedia

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky