Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Michael Londesborough: „Dobrý chemik je živý chemik!“

VEDA NA DOSAH

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D.

Slovensko bolo v posledných mesiacoch priam „explozívne“. Postaral sa o to Michael Londesborough prostredníctvom svojich neobyčajných Vedeckých show. Fenomenálne, výbušné show ste mali možnosť vzhliadnuť v ôsmich mestách, a to Bratislava, Žilina, Trnava, Košice, Prešov, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín. O úspešnosti show svedčí aj vysoký počet zúčastnených divákov – viac ako 2100.

Vedecké show Michaela Londesborougha pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR v rámci projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku.

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D.

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. je britský vedec, ktorý v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie Akadémie vied ČR. Narodil sa v roku 1978 v Londýne. V roku 1999 absolvoval štúdium chémie na University of Leeds vo Veľkej Británii, kde neskoršie obhájil aj Ph.D. Od roku 2002 realizuje výskumnú činnosť v Prahe, kde aj žije. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech. Podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov. Trikrát získal cenu v súťaži mladých českých a slovenských anorganických chemikov, spolupracuje na projektoch s British Council v Prahe, na popularizačných projektoch Akadémie vied ČR, Českej televízie a Národného technického múzea. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike. V roku 2009 získal od Akadémie vied ČR Medailu Vojtěcha Náprstka za popularizáciu vedy. V rokoch 2011 a 2014 bol opäť odmenený za popularizáciu vedy Akadémiou vied ČR.

Prečo ste sa rozhodli študovať chémiu?

Michael L.: „Od malička mi bylo jasné, že ze všech předmětů ve škole mě nejvíce obohatily ty přírodovědné. Umožnily mi porozumět světu okolo mě. Z tradičních přírodovědných předmětů mě nejvíce oslovila chemie, protože zkoumá elektromagnetickou sílu, která drží pohromadě atomy a de facto vytváří náš svět. Navíc jsem měl charizmatického učitele chemie, který měl vynikající pedagogické schopnosti a zároveň vědecké znalosti. Na vysoké škole mě odbornější studium chemie nezklamalo, naopak inspirovalo mě k mé budoucí profesi.“

Akými slovami by ste podnietili, motivovali žiakov/študentov, aby študovali vedu a techniku?

Michael L.: „Věda je jediný způsob, jak můžeme vnímat, chápat a ovlivňovat svět okolo nás. Proto lidé, kteří disponují vědeckými znalostmi, mají příležitost uplatnit svůj talent v mnoha zajímavých oblastech (od matematických algoritmů definujících ekonomické zákonitosti až po nové genetické metody v moderní medicíně). Koneckonců veškeré inovace se odvíjí od vědeckého poznání, stejně tak využití našeho ekonomického potenciálu. Proto, pokud se chce mladý člověk aktivně podílet na rozvoji naší společnosti, věda je smysluplná volba.“

Ktorá show bola podľa Vás najvydarenejšia a prečo?

Michael L.: „Všechna představení byla něčím zajímavá a je opravdu těžké zvolit to nejpovedenější. Vždy je pro mě důležitá reakce posluchačů a to, co si z představení odnesou.“

V ktorom meste bolo najlepšie publikum?

Michael L.: „Publikum bylo všude skvělé. Velmi srdečné publikum bylo v Košicích, navíc jeden místní pan profesor mi po skončení show ukázal roztok nanočástic zlata obklopených borany, což jsou právě látky, které profesně zkoumám.“

Čo žiakov/študentov najviac zaujímalo?

Michael L.: „To je velice různé. Někomu se líbí efektní pokusy s ohněm, někdo ocení vědecký obsah představení a důležitý podtext, jehož účelem je podnítit studenty k zájmu o vědecké disciplíny. Velmi populární je tanečné ztvárnění molekuly H2 či vytvoření sexy hlasu pomocí těžkého plynu SF6, případně přenos hudby na laserovém paprsku.“

Počas Vášho „turné“ ste určite zažili aj úsmevné situácie. Popíšte nám tú najvtipnejšiu.

Michael L.: „Při naší cestě na první show na nás na dálnici před Bratislavou zaútočilo obrovské hejno chroustů. Museli jsme zastavit a počkat, až odletí. Dodnes nacházíme mrtvoly chroustů v motoru auta.

Při chystání show jsme zkoušeli vysokonapěťové dělo, které však po uvedení do provozu vyřadilo z činnosti dataprojektor a ozvučení v přednáškovém sále. Jen tak tak se stihlo vše opravit.“

 

Reportáž z Vedeckej show nájdete aj na TV Central

Foto: Bibiana Kubašková, CVTI SR

Rozhovor pripravila: Bibiana Kubašková, CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky