Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chemik Ján Tkáč získal „vedeckého Oscara“

Monika Tináková

Chemik Ján Tkáč

Je jediným Slovákom, ktorému sa podarilo získať najskôr prestížny európsky ERC grant na základný výskum a teraz aj aplikačný ERC grant pre uvedenie poznatkov do praxe. Chemik Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied sa venuje včasnej diagnostike rakoviny prostaty, ktorá by do budúcna mohla zachrániť množstvo životov a nepochybne aj množstvo finančných prostriedkov.

„ERC je absolútne exkluzívna schéma, kde bez ohľadu na tému, bez ohľadu na váš pôvod, rasu a náboženské vyznanie predkladáte projekt a ten projekt vyberajú najlepší odborníci z celého sveta. V týchto projektoch naozaj víťazia tí najväčší hráči svetovej vedy,“ povedal podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely.

V uplynulom roku sa v priestore krajín V4 podarilo získať takýto grant len 4 žiadateľom, čo dokazuje, že je náročné ho získať. V projekte sa vedec zameriava na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov (glykánov) na povrchu prostatického špecifického antigénu PSA.

„V súčasnosti diagnostika ochorenia prebieha tak, že prídete k lekárovi a ak sa sťažujete na problémy, zmeria vám množstvo jedného biomarkera v krvi (PSA), ale tento biomarker nie je príliš spoľahlivý indikátor toho, či ochorenie máte, alebo nemáte. A preto naším riešením je spresniť túto diagnostiku. Je zameraná tak, že sa nepozeráme len na to, aká je úroveň tohto proteínu v krvi, ale zisťujeme, ako sa zmení práve tento biomarker. To znamená, aká je zmena v jeho štruktúre,“ povedal Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV.

Podľa štatistík až jeden z 8 mužov počas svojho života dostane rakovinu prostaty a ročne na toto ochorenie zomrie okolo 400 000 ľudí. Aby sa týmto stratám predišlo, je dôležité zaviesť veľmi skoré a účinné diagnostikovanie.

„Štandardný diagnostický kit pracuje so spoľahlivosťou okolo 70 %. My sme túto našu technológiu validovali a dosiahli sme tým spoľahlivosť okolo 95 %. V súčasnosti pracujeme a validujeme túto technológiu na klinických vzorkách a čo sa týka spoľahlivosti, pohybujeme sa okolo 90 %,“ spresnil Ján Tkáč.

Ján Tkáč

Ako ďalej dodáva, dôležité je to preto, lebo môžu diagnostikovať toto ochorenie v skorom štádiu. Spoločnosti sa tak ušetria nemalé náklady súvisiace s liečbou ochorenia a ambíciou je tiež ušetriť značné náklady.

Odhaduje sa, že v Spojených štátoch sa ročne uskutoční viac ako 2 milióny zbytočných biopsií a ich cena sa odhaduje na 2,2 miliardy eur. Vďaka novým diagnostickým pomôckam by tiež raz mohol byť pacient ušetrený od traumatických zážitkov, ktoré pri diagnostike v ambulanciách pacienti mávajú.

„Takýto grant otvára pracovníkovi dvere do všetkých špičkových laboratórií na svete. Som veľmi rád a vďačný doktorovi Tkáčovi, že zostal na Slovensku, zostal na Slovenskej akadémií vied, pretože to mohol využiť, mohol odísť a vybrať si naozaj univerzitu v Cambridge, Standford, kde len chcel. Takže určitým svojím spôsobom k tomu, že tieto granty získal, prispel aj Chemický ústav SAV, pretože pracovisko, ktoré by nemalo dostatočnú infraštruktúru, vybavenie, zázemie, tradíciu, by asi ťažko takýto projekt získalo,“ povedal riaditeľ Chemického ústavu Miroslav Koóš.

Ján Tkáč už založil aj spolu so svojim kolegom Tomášom Bertókom start-up firmu Glycanostics. Predpokladajú, že príprava diagnostických kitov sa bude realizovať v dvoch formách – klinické testy pre onkologické pracoviská, nemocnice či domáce testy pre bežnú verejnosť. Výsledky tejto vedecko-výskumnej činnosti by mohli byť uvedené na trh v roku 2021.

Projekt vznikol aj s multi expertnou podporou významného slovenského vedca Pavla Čekana (CEO Multiplex DX) a Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá reflektuje dlhodobú stratégiu rozvoja biomedicínskeho aplikovaného výskumu na Slovensku.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky