Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chemici získali z červenej kapusty úžasnú modrú farbu

Denisa Koleničová

Medzinárodný vedecký tím sa snažil farbivo vyizolovať takmer 10 rokov.

Červená kapusta a modré farbivo. Zdroj: iStockphoto a unsplash.com

Červená kapusta a modré farbivo. Zdroj: iStockphoto a unsplash.com

Modrá farba sa v prírode nachádza len zriedkavo. Odborníci hovoria, že mnoho jej odtieňov v skutočnosti nie je modrá farba, ale zamaskovaná červená či fialová. 

Novú prírodnú modrú objavil medzinárodný tím vedcov spolu s chemikmi z Kalifornskej univerzity. Prírodné farbivo, ktoré vyizolovali z červenej kapusty, by mohlo v potravinárstve nahradiť syntetické modré farbivá. 

Štúdiu publikoval začiatkom apríla odborný časopis Science Advances. 

Prírodné potravinárske farbivá

Výťažky z červenej kapusty sa často používajú ako zdroj prírodných potravinárskych farbív, najmä červených a fialových. Chemici nazývajú tieto farbivá antokyány. 

Antokyány sa podieľajú napríklad na modrom sfarbení kvetov fialiek, červenom sfarbení divých makov či ruží. Nachádzajú sa aj v plodoch, napríklad vo vtáčom zobe alebo v ríbezli čiernej. A v neposlednom rade sfarbujú listy kapusty červenej domodra. 

Prírodné modré sfarbenie sa však v kapuste nachádza len vo veľmi malom množstve. Medzinárodnému vedeckému tímu trvalo takmer desať rokov, než vyizolovali z kapusty modrý antokyán.  

Červená kapusta. Zdroj: iStockphoto.com

Červená kapusta. Zdroj: iStockphoto.com

Hľadali ihlu v kope sena

Okrem izolácie malého množstva modrého farbiva našli vedci aj spôsob, ako zmeniť ďalšie antokyány v kapuste tak, aby boli modré. 

Kľúčové bolo nájsť správny enzým, ktorý by mohol takúto premenu vykonať. Najprv vedci preverili vo verejnej databáze viac ako milión možných kandidátov. Neskôr menšie množstvo z nich otestovali v laboratóriu. 

Následne použili ďalšie výpočtové metódy, pomocou ktorých hľadali potenciálne proteínové sekvencie, ktoré by im pomohli vybrať správny enzým tak, aby dokázal s vysokou účinnosťou premeniť antokyány. 

Enzýmová premena nie je v potravinovom priemysle ničím výnimočným. Často sa používa napríklad pri výrobe syrov alebo probiotík.

Zdroj

DOI: 10.1126/sciadv.abe7871

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.