Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci objavili novú metódu liečby rakoviny

Marta Bartošovičová

Rakovinové bunky

Medzinárodný vedecký tím Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky a americkej Johns Hopkins University v Baltimore (USA) pripravil a otestoval nové látky na liečbu rakoviny, ktoré účinkujú zastavením metabolizmu glutamínu. Výsledky sú natoľko sľubné, že oslovili zahraničných investorov, ktorí sa rozhodli vývoj nových liečiv podporiť nezvyčajne vysokou čiastkou vo výške 40 miliónov dolárov.

Rakovinové bujnenie spočíva v nekontrolovanom delení buniek. Spôsobov, akým sa dá toto zhubné bujnenie zastaviť, je veľa a často je potrebné kombinovať viac prístupov. Jednou z ciest, ako s rakovinou bojovať, je zablokovať rýchlo rastúcim rakovinovým bunkám prísun dôležitých živín, v tomto prípade dusíka, ktorého zdrojom je hlavne aminokyselina glutamín. Látky, které sú podobné glutamínu, tzv. antimetabolity, môžu jeho metabolizmus zablokovať a tým rakovinovú bunku zabiť.  Glutamín je však dôležitý zdroj dusíka aj pre celý rad procesov zdravých buniek a tak blokovanie jeho metabolizmu často negatívne postihuje i zdravé tkanivá, napr. bunky zažívacieho traktu.

„Naše nové látky, pro-liečivá antimetabolitov glutamínu, tieto obmedzenia obchádzajú tým, že na ich účinok je najskôr potrebná ich aktivácia. K tej pritom dochádza predovšetkým v rakovinových bunkách. V zdravom tkanive tieto látky zostávajú zväčša iba v neaktivnej a teda netoxickej podobe,“ vysvetľuje RNDr. Pavel Majer, CSc., z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR (ÚOCHB), ktorého tím pripravil látky v spolupráci s vedcami z Johns Hopkins University.

Rakovinové bunky používajú viacero spôsobov, ako oklamať bunky imunitného systému, ktoré si preto väčšinou nedokážu poradiť s rakovinou samy. Imunoterapia rakoviny (tzv. anti-PD-1 protilátky), jedna z najnovších a veľmi sľubných metód liečby, je založená na tom, že sa uvoľní zablokovaná imunitná reakcia organizmu voči nádoru. Látky pripravené v laboratóriu Pavla Majera fungujú veľmi dobre práve v kombinácii s imunoterapiou, pretože metabolicky strádajúce bunky sú voči PD-1 protilátkam oveľa citlivejšie.

„Glutamín je palivo, od ktorého je zhubný nádor závislý, zároveň však oň pripravuje T-lymfocyty, ktoré sú schopné rakovinové bunky zabíjať,“ zdôraznila prof. Barbara Slusher, M.A.S., Ph.D, z Johns Hopkins University a okrem iného dodala: „Vyvinuli sme sériu nových glutamínových antagonistov, u ktorých sa ukázalo, že priamo účinkujú proti nádorom a zároveň posilňujú imunitnú reakciu organizmu voči ním.“

Ďalší vývoj a testovanie látky bude mať na starosti novovzniknutá spin-off spoločnosť Dracen Pharmaceuticals, ktorá bola na tento účel založená v USA s podporou oboch inštitúcií. O nádejach, ktoré sú do nových prípravkov vkladané, svedčí aj to, že sa firme podarilo získať potrebný kapitál vo výške 40 miliónov dolárov (viac ako 800 mil. korún) a môže tak začať pripravovať klinické testy s prvými pacientmi, ktoré budú trvať 5 až 8 rokov. V prípade, že testy potvrdia účinnosť a bezpečnosť liečby ľudských pacientov, bude liečivo ponúknuté veľkým farmaceutickým spoločnostiam, aby ho uviedli na trh a dostalo sa k pacientom.

Podiel v Dracen Pharmaceuticals získala tiež česká spoločnosť i&i Prague, ktorá v minulom roku vznikla pri ÚOCHB. „i&i Prague je inkubátor pre sľubné technológie a projekty postavené na excelentných vedeckých výsledkoch a vynálezoch v oblasti medicíny. Našim cieľom je predovšetkým podporovať vznik nových spin-off spoločností a pomáhať im nachádzať investorov, partnerov a ďalšie finančné zdroje podobne, ako sa to podarilo spoločnou snahou všetkých partnerov aj pri tomto projektu,“ povedal RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D., riaditeľ spoločnosti i&i Prague.

Predsedníčka Akadémie vied ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., k potešiteľným výsledkom spolupráce vedcov uviedla: „Vedenie AV ČR podporuje špičkový základný a aplikovaný výskum a spoluprácu s priemyselným sektorom. Jedným z najdôležitejších nástrojov je platforma tzv. Strategie AV21, ktorá cielene podporuje medzi-inštitucionálny a multidisciplinárny výskum v oblasti spoločensky potrebných a aktuálnych tém. Spolupráca s JHU a s firmou Dracen Pharmaceuticals môže byť inšpiráciou pre ďalšie projekty podobného typu.“

Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR/ÚOCHB (www.uochb.cz) je popredná medzinárodne uznávaná vedecká inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je základný výskum v oblasti chemickej biológie a medicinálnej chémie, organickej a materiálovej chémie, chémie prírodných látok, biochémie a molekulárnej biológie, fyzikálnej chémie, teoretickej chémie a analytickej chémie. Neoddeliteľnou súčasťou poslania ÚOCHB je prenos výsledkov základného výskumu do praxe. Dôraz na medziodborové zameranie výskumu vyúsťuje do radu aplikácií v medicíne, farmácii a ďalších odvetviach, ktoré menia život k lepšiemu.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Ústav organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky, tlačová správa, Praha, 10. 4. 2018

Zdroj foto: pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky