Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budúcnosť máme vo svojich rukách. Začal sa Európsky týždeň mládeže

Marta Bartošovičová

V dňoch od 24. do 30. mája sa uskutočnia zaujímavé a inšpiratívne online podujatia.

Ilustračná fotografia. Videohovor s kolegami počas práce z domu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Videohovor s kolegami počas práce z domu. Zdroj: iStockphoto.com

Ako sa aktívne zapojiť do formovania spoločnosti, ktorá by bola aj inkluzívna? Ako svojím dielom prispieť k Európskej zelenej dohode? Odpovede na tieto otázky prináša tohtoročný Európsky týždeň mládeže. Podujatie je určené mladým ľuďom vo veku od trinásť do tridsať rokov. Zapojiť sa môžu aj pracovníci s mládežou, rodičia, učitelia, mládežnícke a mimovládne organizácie, samosprávy a ďalšie zainteresované strany.

Do celoeurópskeho podujatia, ktoré sa koná každý druhý rok, sa zapájajú všetky štáty Európskej únie. Organizátorom je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom už od roku 2003. V jednotlivých štátoch je príprava a koordinácia Európskeho týždňa mládeže zverená národným agentúram programu Erasmus+, tie spolupracujú s informačnou sieťou Eurodesk. Na Slovensku podujatie organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie má v tomto roku dva hlavné ciele. Prvým je podporovať účasť mladých ľudí na angažovaní sa, prepájaní a posilňovaní ich postavenia. Druhým je zas podporovať propagáciu novej generácie programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Budúcnosť v našich rukách

Hlavná téma Európskeho týždňa mládeže prináša diskusie zamerané na rôzne problematiky, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité. Je to napríklad aktívna účasť v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru a to, ako môžeme prispieť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti. Reč bude aj o tom, ako sa môžu mladí ľudia aktívne zapojiť do formovania našej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, národnej, nadnárodnej, alebo európskej úrovni.

Aktuálnou témou sú klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a udržateľnosť, ako môžu mladí ľudia prispieť k Európskej zelenej dohode i to, aké sú príležitosti zúčastniť sa na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, boj proti zmene podnebia alebo na trvalo udržateľný život. Nemenej dôležitou témou je zdravie a zotavenie. Hovoriť sa bude aj o tom, ako ovplyvňuje pandémia COVID-19 súčasné životné podmienky, vyhliadky, prípadne duševné zdravie mladých ľudí.

Prezentovať sa budú aj výskumné projekty RAY, propagácia rôznych príležitostí EÚ mladým ľuďom a workshopy pre samosprávy.

Propagačný plagát k Európskemu týždňu mládeže, ktorý sa koná od 24. do 30. mája.

Plagát k podujatiu Európsky týždeň mládeže. Zdroj: Európska únia

Každý deň v týždni webinár online

IUVENTA v spolupráci s informačnou sieťou Eurodesk Slovensko pripravili sériu piatich webinárov, ktoré sa počas celého týždňa uskutočnia počas živého vysielania na sociálnych sieťach vždy o 16.00 h.

V pondelok sa uskutoční webinár na tému Nová generácia programov EÚ pre mládež: Erasmus+ pre mládež a Európsky zbor solidarity. Hosťami budú zástupcovia Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu Adam Laták, Lenka Babicová a Tomáš Tóth. Predstavia svoje programy a možnosti vycestovania, ale aj medzinárodného dobrovoľníctva v zahraničí.

V utorok je na programe debata na tému Inklúzia a rozmanitosť. Webinár povedie známa psychologička Soňa Holúbková, ktorá sa vo svojej praxi venuje zdravotne postihnutým občanom. Je poradkyňou pre zariadenia sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mimovládne organizácie a v mnohých pôsobí ako dobrovoľníčka. Vedie Nadáciu Krajina Harmónie a podporuje začleňovanie občanov so zdravotným postihnutím do života komunity.

Streda bude patriť webináru Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a udržateľnosť. Tému zastrešil Michal Wiezik, poslanec Európskeho parlamentu, vedec, ekológ a docent na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Hosťami budú Zuzana Gallayová, manažérka programu Zelená škola v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica, lektor environmentálneho vzdelávania organizácie NaZemi a študent Masarykovej univerzity v Brne Tadeáš Žďársky a Juliane Gerbel, klimatická aktivistka a členka študentského kolektívu Z lavíc do ulíc. Spoločne budú diskutovať o politike Európskej únie a jej snahách o zmiernenie dopadov klimatickej zmeny vrátane Európskej zelenej dohody. Mladým ľuďom poradia, ako môžu prispieť k úsiliu o smerovanie k udržateľnej budúcnosti.

Vo štvrtok sa bude diskutovať o téme Zdravie mladých ľudí. Prvá mládežnícka delegátka pri Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) Katarína Dudová priblíži, aké témy rieši WHO v súčasnosti. Na otázky budú odpovedať aj Mojmír Trebuňák a Veronika Borgoňová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a lektor Slavomír Pačuta. Budú hovoriť o psychickom zdraví a jeho ochrane v kontexte pandémie.

V piatok sa uskutoční záverečný webinár na tému Participácia v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru. Záštitu nad podujatím prevzala Andrea Cox, zakladateľka DigiQ. Okrem iného poradí, ako sa môžu mladí zapájať do diania online, ako hovoriť ich jazykom, chápať ich potreby a svet, ktorý sa významne zmenil.

Súčasťou programu je aj prezentácia výstupov výskumov o vplyve pandémie COVID-19 na prácu s mládežou v Európe. Prinesie tiež výpovede organizácií zapojených do európskych programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity o ich skúsenostiach v oblasti práce s mládežou v tomto období. Aktuálne oznamy a informácie k Európskemu týždňu mládeže 2021 nájdete na sociálnych sieťach IUVENTA a Eurodesk Slovensko.

Zdroje: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Oficiálne webové stránky Európskej únie, Facebook IUVENTA

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky